Temp.-grense Elko termostat

På termostaten er det mulig å stille opp til 50 grader, men kun til 30 i appen…
Er dette noe jeg kan gjøre noe med eller ligger det i FH-appen?

Det ligger inne et forslag her; Enable higher than 30 degrees C temperatures | Voters | Futurehome

Gå gjerne inn å stem på forslaget :slight_smile:

1 Like