Testflight update 5.4.0

Enabled compression

Hva betyr det? Ser ingen umiddelbar forskjell

Det går på komprimering av statusmeldingar. Dette vil berre vere merkbart for oss med svært mange Z-Wave-einingar. Eg kan per i dag ikkje bruke ny app grunna dette, men denne fiksen vil ordne opp i det. :slight_smile:

1 Like

Takk for svar, da skal heg følge med👍

1 Like

Svært positivt! Dette gjør at FH is back! :grin:

1 Like

Håper jeg får den til uka

1 Like

Appen er klar for Android no (viss du er registrera som betatestar på Google Play). Vidare så har ein liten fugl kviskra meg i øyra at testinga av meldingskomprimeringa har gått veldig bra, og at dette vil vere klart for ålmenta i løpet av morgondagen. :+1: :tada: :confetti_ball:

1 Like