Thingsplex tukler med variablene

Hei

Jeg har over lengre tid jobbet med å få til flows som gir en grei styring av screens. Etterhvert har jeg etablert flow som innhenter lux-verdi fra utvendige lyssensorer og kjører screens på bakgrunn av denne verdien. I tillegg har jeg laget en flow som innhenter posisjon fra Fibaro Roller Shutter 3 (FRS3) som styrer screens, og skriver denne verdien for de forskjellige screens til variabler. Denne verdien brukes så i flow som kjører screens til å avgjøre om det skal gis kommando om kjøring eller ikke. (Jeg hadde problemer med at screens feilet ved for mange kommandoer, så de nevnte variablene brukes til å si at “ikke gi kommando om å kjøre screen ned dersom screen allerede er nede” etc.)

Det fungerer utmerket i perioder. Men så kan det med ujevne mellomrom stoppe opp, og når jeg prøver å ettergå hva som har skjedd så ser det hver gang ut til at det har oppstått endringer/avvik i Thingsplex. Det kan være at variablene bare rett og slett ikke oppdateres lenger - en manuell kjøring av screens kan reparere det, så fungere alt som det skal en periode igjen. Det kan være at variablene har forsvunnet fra Flows - Context i Thingsplex. En manuell kjøring kan reparere det også, men det kan også være at linken mellom flow og definert variabel er brutt og variabel må defineres på nytt i flow for å få det opp å gå igjen. Det kan være brudd både i flowen som innhenter nivå fra FRS3 og skriver denne til aktuell variabel og/eller det kan være brudd i flowen som bruker variabelen til å kjøre screens.

Disse avvikene som oppstår er ganske uforklarlige fra mitt ståsted, og de medfører en stadig usikkerhet rundt hvorvidt screens kjøres som de skal for å begrense innetemperaturen, og undergraver ideen om automatisk kjøring av screens.

Nå har det ganske nylig skjedde på nytt, etter at det hadde fungert fint en periode, men nå tilsynelatende på et nytt nivå. Alle linker til variabler i flows er brutt, både i flow som innhenter nivå-verdier og i flow som kjører screens, og alle variablene er borte fra Flow - Context i Thingsplex. Variablene er altså helt borte, ingen spor (som jeg kan se) igjen av dem. I tillegg så ser det ut til at muligens alle verdier/variabler fra alle enheter i systemet nå ligger inne på Flow - Context i Thingsplex med sine (kryptiske) adresser som navn. Det er kanskje ikke så dumt hvis det medfører at variablene kan brukes mer direkte i flows? Men jeg merker at jeg er lite lysten på å lete etter rette adresse/navn på de variabler jeg trenger og gjøre endringer i flows deretter før jeg er trygg på at det er varig metode - jeg er lei av å stadig måtte inn å rette opp for at ting skal fungere, også fungerer det bare i begrensede perioder.

  • Er det flere som opplever lignende?
  • Er det noen som kan forklare hva det er som foregår når det blir slik?
  • Hva kan en gjøre for å unngå det?
  • Er det med at alle verdier/variabler for alle enheter i systemet (?) er tilgjengelig i Flow - Context i Thingsplex, en oppdatering/ny feature som det er best å ta i bruk?
1 Like

Hey! Can you pls provide the json of the flow that is not working for you? I would be glad to check it.

Also pls make sure you’re on the newest tpflow: 1.3.12 (or 1.3.13 after it’s released on monday).

Answering some of your questions:

  • The variables should not disappear or loose their value. Maybe the in memory - yes, but only after restarting tpflow.
  • The weird named variables with topics are the new states that are updated by an automatically running service and updating them as the value changes. Yes - you can use them as your variables, or create new ones. It is planned to change the names of those values to sth that is more user-friendly and easier to find.