Tibber?

Hva er best nå som integrasjon med Tibber fungerer? La tibber styre varmen eller fortsette med dag/natt senking fra Futurehome?

1 Like

Min opplevelse av tibber integrasjonen var dårlig, desverre.
Den falt ut flere ganger i uka uten noen varsel, bortsett fra kaldt gulv.
Jeg regner med at de jobber med det, så jeg vil teste det igjen.
Men inntil videre har jeg min egen syklus som funker tårlig bra

Må man slå av i FH appen før man aktiverer i tibber ?

Slå av hva? Tidsstyring? I såfall ja