Utfordringer med enheters id app og thingsplex

Hei,

I forsøket på en assosiasjon mellom to Namron Z-wave 200w har jeg oppdaget en mismatch mellom id til enheter i appen og Thingsplex. For eksempel i appen har Dimmer stue id: 38, men i message stream kommer den inn som 29_0. Som jeg antar er korrekt, da jeg ikke har en enhet med id 38 lengere i listen over enheter i Thingplex.

Dette gjelder flere enheter.

Har noen andre hatt lignende problemer?

Jeg har ikke hatt det problemet . Men som utgangspunkt tar jeg alltid fatt i hva som strømmer . Så ser jeg på services devices , og kjører manuelt der .

Men prøver å jobbe uavhengig av direkte kommunikasjon mot enhet. Legger enheter mot shortcuts , og fyrer shortcuts . Home Action . Dermed kan alle , via app , legge inn og ut enheter i shortcut…

Eksempel “Kontor På” , der legger jeg inn mitt kontor når jeg jobber hjemmefra, og min kone sitt hjemmekontor når hun jobber hjemmefra . Så kl 0800 går ingen, ett eller 2 kontorer på. Kl 1600 , går begge av , dersom de er på…

“Id” henger ikke sammen med det du ser i “message stream” med tanke på informasjonen du er ute etter. I “message stream” ser du opphavet til “address” i dette tilfellet, med sin respektive “channel” . Adressen til utstyret du henviser til er da 29 og kanal er 0. “Address” og “channel” finner du under respektiv utstyr i appen.

2 Likes

Det stemmer som @M.Stensrod sier. Det er “address” som dukker opp i message stream og som står ved siden av enheten i listen under adapter i ThingsPlex.