Utlesing av Z-Wave parameter på enheter

Når kommer det en mulighet å se hvilke Z-wave parameter som er satt i enheter?
Umulig å holde styr på dette når man ikke kan se verdier som er satt.

1 Like

Når det kjem veit eg ikkje, men du kan i alle fall stemme på denne her på Canny for å vonleg få det høgare opp på agendaen:

https://futurehome.canny.io/feature-requests/p/display-changed-parameters-in-new-app/

Sidan dette forslaget ikkje har fått nokon status enno så går eg ut ifrå at dette i alle fall er noko opp og fram enno.

1 Like

Det er mulig å sjekke parameter i thingsplex om du er kjent med det. Da ved å spørre etter verdien på et spesifikk parameter.
Adapter -> finn enheten -> services -> i config på dev_sys

1 Like

Forsåvidt greit men da må man være i LAN og blir ubrukelig når kunder ringer om du kan sjekke.

@espen, det kommer vel støtte for visning av innstilt parameter i appen også? Er ofte til hjelp for å slippe å teste ut hvilke parameter man satte det til sist. Litt mye hazzel å gå inn i Thinkplex…

Det er lagt inn en feature request fra Torfinn på dette tidligere i dette innlegget :slight_smile:
https://feedback.futurehome.io/feature-requests/p/display-changed-parameters-in-new-app

Jeg har også personlig stemt på denne, og håper det er en ting vi kan få på plass i appen etterhvert :slight_smile:

2 Likes

Hmmm… Dette var på plass på gammel hub/app. Er det så vanskelig å få på plass denne funksjonen?

2 Likes

Synes det er helt utrolig at vi som forhandlere skal sitte å stemme frem noe slikt.
Denne funksjonen er en essensiell funksjon for oss som er i førstelinje og skal hjelpe kunder.

3 Likes

Enig…dette er til stor hjelp for å sjekke hvordan man skal agere ved avvik på utstyr.