Varmepumpe av/på - flow fungerer ikke lenger remotec zxt-120

EDIT: løst, programmerte zxt’n på nytt + enda et nytt sett med batterier>>>ok

##############################################################

Hei, har 2 flow’s for å slå varmepumpe av/på + remotec zxt-120

disse fungerte topp når jeg brukte dem i fjor, men nå funker bare flow’n for å slå pumpa av.
man kan se at det ikke sendes noe IR signal fra zxt’n når man trigger flowen for å slå pumpa på, kun når man slår den av.
Dersom jeg justerer temperaturen ned et hakk, starter pumpa opp (altså uten å trigge flowen, kun ved termostat funksjon), så virker som zxt’n fungerer delvis. problemet er at FH mangler funksjon for å sette funksjon på pumpa, varme/kjøling, så er avhengig av å bare kunne skru pumpa av/på, ikke røre tempen.

flow som skal slå på pumpa, funker ikke lenger

{
“Id”: “8EkpkVHZNK1mRcN”,
“ClassId”: “8EkpkVHZNK1mRcN”,
“Author”: “”,
“Version”: 0,
“CreatedAt”: “2020-12-06T06:42:13.383285755+01:00”,
“UpdatedAt”: “2021-05-31T05:42:37.855148814+02:00”,
“Name”: “ac_on_stue”,
“Group”: “ac_stue”,
“Description”: “”,
“Nodes”: [
{
“Id”: “2”,
“Type”: “vinc_trigger”,
“Label”: “shortcut trigger”,
“SuccessTransition”: “3”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “”,
“Service”: “”,
“ServiceInterface”: “”,
“Config”: {
“EventType”: “shortcut”,
“IsValueFilterEnabled”: true,
“Timeout”: 0,
“ValueFilter”: “11”
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 258,
“y”: 175
},
“TypeAlias”: “Home event”
},
{
“Id”: “3”,
“Type”: “action”,
“Label”: “send msg to ac_stue”,
“SuccessTransition”: “4”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:basic/ad:49_0”,
“Service”: “basic”,
“ServiceInterface”: “cmd.lvl.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: true,
“ValueType”: “bool”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 256,
“y”: 349
},
“TypeAlias”: “Action”
},
{
“Id”: “4”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Publish timeline”,
“SuccessTransition”: “”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1”,
“Service”: “time_owl”,
“ServiceInterface”: “cmd.timeline.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: {
“message_en”: “AC stue on”,
“message_no”: “-AC stue on”,
“sender”: “flow”
},
“ValueType”: “str_map”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “timeline_action”,
“x”: 258,
“y”: 522
},
“TypeAlias”: “Timeline”
}
],
“Settings”: null,
“IsDisabled”: false,
“IsDefault”: false,
“ParallelExecution”: “parallel”
}

##################################
##################################
flow som slår av pumpa, fungerer

{
“Id”: “MeIJU2UhDox6W3R”,
“ClassId”: “V3BXEoNuG5OKmYj”,
“Author”: “”,
“Version”: 0,
“CreatedAt”: “2020-06-06T15:35:50.071445338+02:00”,
“UpdatedAt”: “2020-06-17T06:29:27.507344184+02:00”,
“Name”: “ac_off_stue”,
“Group”: “ac_stue”,
“Description”: “ac_off_stue”,
“Nodes”: [
{
“Id”: “2”,
“Type”: “vinc_trigger”,
“Label”: “shortcut trigger”,
“SuccessTransition”: “3”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “”,
“Service”: “”,
“ServiceInterface”: “”,
“Config”: {
“EventType”: “shortcut”,
“IsValueFilterEnabled”: true,
“Timeout”: 0,
“ValueFilter”: “12”
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 258,
“y”: 175
},
“TypeAlias”: “Home event”
},
{
“Id”: “3”,
“Type”: “action”,
“Label”: “send msg to ac_stue”,
“SuccessTransition”: “4”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:basic/ad:49_0”,
“Service”: “basic”,
“ServiceInterface”: “cmd.lvl.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: false,
“ValueType”: “bool”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 256,
“y”: 349
},
“TypeAlias”: “Action”
},
{
“Id”: “4”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Publish timeline”,
“SuccessTransition”: “”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1”,
“Service”: “time_owl”,
“ServiceInterface”: “cmd.timeline.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: {
“message_en”: “Power off AC - Stue”,
“message_no”: “Power off AC - Stue”,
“sender”: “flow”
},
“ValueType”: “str_map”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “timeline_action”,
“x”: 258,
“y”: 522
},
“TypeAlias”: “Timeline”
}
],
“Settings”: null,
“IsDisabled”: false,
“IsDefault”: false,
“ParallelExecution”: “parallel”
}