Varmestyring

Hei.

Har heat it ztrm2 og varmekabler, aeotec multi 6, brannvarsler i samme rom (se bilde).

Ønsker at det skal være snitt temp som avgjør om termostat skal slå inn/ut, men det virker som om det er gulvføleren som avgjør dette.

Ønsket med Gulvføler er kun å sette maks tillat temp i gulv.

Hvordan er varmesryringen satt opp ?

Hvis man legger Gulvføler i et annet rom, vil man da oppnå ønsket funksjon?

Vil Gulvføler da allikevel begrense maks temp i gulv pga innstilling på termostat?

Er det ikke termostaten som styrer veldig mye av det selv? Tror du må velge en annen føler også da. Velger du gulvføler F så er det den som brukes såvidt jeg skjønner.

Usikker på hvordan det er med ztrm2.
Jeg har heatit Multireg, og da må jeg legge ch1 i annet rom, ellers styres den av gjennomsnitt i rommet.

Her vil det være mulig å skru ned eller slå av varmen med en flow dersom temp på gulvføleren når en bestemt verdi.

Termostaten vil alltid være “øverste sjef” for varmekabler.

Du kan også sjekke om AF modus er ønskelig. Det står om det i manualen, men da bruker termostaten rom- & gulv-sensor. (dette gjelder fra z-trm3, da ztrm2-fx har fjernet intern romføler - elektronikken varmet opp den sensoren)