Virtuel bryter - Register as Device fungerer ikke

Jeg prøver å opprette en virtuel bryter hvor jeg kan slå på en “Low Cost Mode.” Når jeg trykker “Run” alt fungerer og variablen er satt begge på og av.

Men når jeg trykker på “Register as Device” får jeg ikke opp en ny device i registry ellers i devices på appen.

Noen tanker?

{
 "Id": "e5paHIhXQ4Y1ERL",
 "ClassId": "cYVc2Zv6yU1SnoV",
 "Author": "espenh.no",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-09-12T16:52:44.421591318+02:00",
 "UpdatedAt": "2022-09-12T16:54:23.001990202+02:00",
 "Name": "Low Cost Mode",
 "Group": "home controls",
 "Description": "Low Cost toggle",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "button",
   "SuccessTransition": "4",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:e5paHIhXQ4Y1ERL_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "bool"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 123,
    "y": 211
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "set low cost variable",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableInMemory": false,
    "Name": "low cost mode",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 117,
    "y": 533
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "send response",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:e5paHIhXQ4Y1ERL_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 127,
    "y": 377
   },
   "TypeAlias": "Action"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Hei,
Det er noe som ikke stemmer med systemet nå…
Jeg testet med en flow jeg har brukt til virtuelle brytere selv, som har fungert strålende, men ikke nå.
Mulig det er noe bugs i noen oppdateringer?
Jeg har testet på to ulike huber her.

Jeg legger ut flowen, med de rettelser jeg så, så får du teste.

{
 "Id": "NK7eo9NtTvljVN3",
 "ClassId": "NK7eo9NtTvljVN3",
 "Author": "espenh.no",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-09-12T16:52:44.421591318+02:00",
 "UpdatedAt": "2022-09-12T23:41:37.969386547+02:00",
 "Name": "Low Cost Mode",
 "Group": "home controls",
 "Description": "Low Cost toggle",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "button",
   "SuccessTransition": "5",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:NK7eo9NtTvljVN3_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "bool"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 123,
    "y": 211
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "set low cost variable",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableInMemory": false,
    "Name": "low cost mode",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 83,
    "y": 772
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "send response",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:NK7eo9NtTvljVN3_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 157,
    "y": 552
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "if",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "4",
    "TrueTransition": "4"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 140,
    "y": 372
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Det samme - den lages en “Things” i registry, men ikke en device. Skal sjekke med support.

Takk!

Har skakket med support - ingen ligende saker men de kunne ikke hjelpe. Ble enig at jeg sender en epost til support med detaljene i tilfelle dette er en ny bug.

@espen - har du noen kjenskap til dette?

Ingen i FH systemet som kan bekrefte at det jobbes med en fix for dette?

Skulle gjerne flyttet hele istallasjonen min over på HUB 2.0, men siden jeg har opptil flere virtuelle enheter, så blir det en vanskelig oppgave…

Hei!
Beklager så mye for manglende oppdatering på dette. Jeg har dessverre ikke så mye info å komme med her, men jeg har purret og etterspurt info. Vi skal i det minste få gitt dere en oppdatering på hva som skjer.

4 Likes

Jag har också problem med detta. “Register as device” funkar inte. Det blir bara en “Thing” men ingen Device. Nu efter 2 tim börjar jag inse att det kanske inte beror på att jag gör fel ? :slight_smile:

Det er korrekt at det ikke funker.
De har sagt i flere mnd at det snart kommer en fiks

1 Like

Ok. Thanks. Sometimes this system feels really prototype-ish.

I made an virtual “temperature sensor” that takes temperature from api.met.no and I want it logged as a temperature sensor device.

I can only see it as a Thing in TP. It never appears as a Device. Can not see that it has any services like “sensor_temp” that I configured.

But:
I have found that in Thingsplex it apperas in the analytics->sensors->temperature like an unknown “Device 0” and the temperature reading is actually working.

But since it is not a proper device it can not be seen in the App, you can not rename it, put it in any room etc.

Lyst til å dele flowen for virtuell temp sensor?
Artig sak å ha, når virtuelle enheter fungerer som de skal igjen

Absolut !

Jag läser i detta flow bara in nuvarande temperatur värdet:
$.properties.timeseries[0].data.instant.details.air_temperature

API:et från met.no har en massa andra intressanta värden och forecats framåt också:

https://api.met.no/doc/ForecastJSON

Du får justera GPS koordinaterna i URL “https://api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/compact?lat=59.38&lon=16.98

{
 "Id": "Woot7h6vPXuKn3X",
 "ClassId": "Woot7h6vPXuKn3X",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2021-04-05T20:43:44.385194+02:00",
 "UpdatedAt": "2022-12-17T12:07:26.443822777+01:00",
 "Name": "API temp read met.no",
 "Group": "weather",
 "Description": "Extracts temperature from api.met.no",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "2",
   "Type": "rest_action",
   "Label": "Requesting from met.api.no",
   "SuccessTransition": "4",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Auth": {
     "ClientID": "",
     "ClientSecret": "",
     "Enabled": false,
     "GrantType": "password",
     "Password": "",
     "Scope": "",
     "Url": "http://",
     "Username": ""
    },
    "Headers": [
     {
      "Name": "Content-type",
      "Value": "application/json"
     },
     {
      "Name": "User-Agent",
      "Value": "tpflow/0.1"
     }
    ],
    "LogResponse": false,
    "Method": "GET",
    "RequestPayloadType": "json",
    "RequestTemplate": "",
    "ResponseMapping": [
     {
      "IsVariableGlobal": true,
      "Name": "",
      "Path": "$.properties.timeseries[0].data.instant.details.air_temperature",
      "PathType": "json",
      "TargetVariableName": "API air temp",
      "TargetVariableType": "float"
     }
    ],
    "Url": "https://api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/compact?lat=59.38&lon=16.98"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 199,
    "y": 415
   },
   "TypeAlias": "HTTP msg"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "time_trigger",
   "Label": "Every 30minute",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultMsg": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "Expressions": [
     {
      "Comments": "",
      "Expression": "@every 30m",
      "Name": "Varje 30 min"
     }
    ],
    "GenerateAstroTimeEvents": false,
    "Latitude": 0,
    "Longitude": 0,
    "SunriseTimeOffset": 0,
    "SunsetTimeOffset": 0
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 321,
    "y": 204
   },
   "TypeAlias": "Time trigger"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "6",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:sensor_temp/ad:Woot7h6vPXuKn3X_0",
   "Service": "sensor_temp",
   "ServiceInterface": "evt.sensor.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": "float"
    },
    "IsVariableGlobal": true,
    "Props": {
     "unit": "C"
    },
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "API air temp",
    "VariableType": "float",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 216,
    "y": 604
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "action",
   "Label": "Push notification",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1",
   "Service": "kind-owl",
   "ServiceInterface": "evt.notification.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "EventName": "custom",
      "MessageContent": "API temp Failed",
      "SiteId": "fd83b7b6-db29-4daa-a7ed-11abe58e9b1c"
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "notification_action",
    "x": 446,
    "y": 804
   },
   "TypeAlias": "Notification"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}
2 Likes

Takk👍🏻
Tester i kveld👍🏻

1 Like