Webinar-tråden

Jeg tenker vi kunne ha en tråd om hva vi synes om webinaret som var i dag, 30.11.21., og evt om vi har tanker om hva som kunne vært bedre/annerledes til neste gang.

Selv liker jeg veldig godt idéen med et webinar eller hvilket som helst fancy navn du setter på det. Det er en veldig god måte å få ut info på så dette må FH gjerne fortsette med.
Teknikken kan det jobbes med, men det er bare småpirk.

Ellers synes jeg Q&A sesjonen på sluttet var vel kort. Det ble sagt at det ikke var flere spørsmål selv om jeg sikkert talte minst ti spørsmål som ikke ble besvart. Jeg kan forstå det sikkert er enkelt å “ignorere” noe om man ikke har svar, men om det er tilfelle er det bedre å si det som det er.

Jeg kunne også kanskje tenkt meg rene Q&A strømmer litt oftere enn én gang i kvartalet. Jeg vet ikke om det er mye å be om fra et firma, men det trekker hvert fall maange ganger opp for meg som kunde.
Da tenker jeg på litt mer uformelle sesjoner på en livestream med en person fra FH bak et kamera på PC-en. Ikke behov for hvit skjorte, ingen scene og ingen slides. Bare en ansatt med noen svar innabords og kanskje mulighet til å vise litt fra canny eller en mobil om det skulle være nødvendig.
Én gang i måneden? Er jeg kravstor nå?:sweat_smile:

2 Likes

Eg stør opp om analysen til @JonSlow her.

Mykje god og spennande informasjon, og veldig bra at Futurehome stelte i stand dette! :+1: Gode svar på nokre av spørsmåla òg.

Spørsmål og svar-delen vart for kort for min del òg, og vart avslutta for brått. Her kunne ein absolutt ha teke med meir. Det er heilt klårt lov å seie at dette har me ikkje svar på her og no, det er i alle fall betre enn at det ikkje vert nemnt i det heile teke.

Eg tenkjer ein gong i månaden bør kunne vere realistisk. Far min hadde ein seiemåte angåande kvilepausar når me var ute og vandra i skog og mark: “Ikkje lenge, men ofte!” :wink: Denne meiner eg ein kan bruke her òg. Då meiner eg i så fall formatet burde vere litt info i starten (viss der er noko viktig å informere om), og at så resten går til spørsmål og svar. Viss det då dabbar av etter kvart, og ein ikkje får inn nok spørsmål til å fylle ein halv time eller så, så kan det heller vurderast å redusere frekvensen til annankvar månad eller kvartalsvis.

1 Like

Helt enig, @Torfinn. Ikke lenge, men ofte.
Jeg tror om FH begynner med dette vil du til slutt mette de mest engasjerte brukerne med svar, eller “svar” i noen tilfeller, og det vil komme ferre spørsmål etter hvert.

Som jeg prøvde å spørre om på webinaret så blir vi, hvert fall jeg, litt lei av å bare få svar som “vi jobber med det”. Jeg hadde et håp om at når de nevnte automasjoner i webinaret så skulle vi få litt sneak peak på hva som kommer og kanskje noen grove dato anslag, men igjen etter år med venting kom svaret “vi jobber med det i disse dager”.

Betyr det at de ikke har jobbet med det før nå? Er de inne i sluttfasen?
Det sier ingenting og det skuffet meg litt.

2 Likes

Jeg syntes dette var en meget god start jeg, som dere sier vil jeg gjerne ha mer, men dette er et steg i riktig retning i min bok! :smiley:
Blir jo først og fremst overrasket over en del av nyhetene(positivt), men det viser vel bare at det var på tide med et webinar.

Enig som dere sier at vi gjerne kunne hatt mere Q&A, det er fort delen med mest verdi.

Skulle også ønske meg et blogginnlegg e.l. i etterkant som oppsummerer deler av webinaret. Feks skulle jeg gjerne visst mere om dato på produktene, funksjonaliteter og spesielt ny hub(!)

2 Likes

Hei!

Takk for tilbakemeldinger, det setter vi pris på. Støtter av Q&A delen ble ikke optimal, her skulle vi testet bedre i forkant. Planen var at vi limte inn spørsmål i ett dokument som jeg kunne lese opp og svare, men utfordringen ble at jeg kunne ikke fange opp spørsmålene direkte, og dermed var det mange spørsmål som ikke ble besvart. Dette tar vi læring av og vil gjøre bedre neste gang. :slight_smile:

3 Likes

Heilt einig. Dette ynskjer eg meg meir av. :grinning::+1: Viss det førre innlegget mitt kan tolkast som eit negativt innspel så var ikkje det meininga. Det var berre nokre forslag til å gjere noko som er bra endå betre. :smiling_face:

2 Likes