Workaround for manglende "do nothing" opsjon i automasjoner?

Når man setter ulike moduser, f.eks. for lys, så er det mulig å la valget stå på “midten”, hvilket vil si at lyset forsetter å være slik det var, en “do nothing” setting. En slik mulighet burde eksistert ved automasjoner (i FH appen) også, men her er det enten av eller på. Use case er som følger - jeg ønsker å slå av lys i alle rom med sensor etter et antall minutter uten aktivitet, uten å sette hverken på eller av først. Slik FH appen nå virker må man nemlig velge hvilke enheter som skal delta i automasjonen, sette disse av eller på, så kan man legge inn en tidskonstant, så en ny av eller på for de samme enhetene.
I påvente av at FH legger inn en “do nothing” mulighet, har noen en ide om hvordan jeg kan løse min utfordring ?
Dette kan sikkert løses med TP, men det kan jeg ikke (godt nok) enda… men mottar gjerne tips hvis noen ser en mulighet … :slight_smile:

Så når bevegelse ikke er til stede, du vil slå av alle lys? ellers kun de som var av før bevegelse startet?

Stemmer. Og hvis et ekstra lys slås på mens man er i rommet, så skal det forbli på helt til sensoren ikke registrerer bevegelse + et antall minutter.
Har tenkt at jeg kan få det til ved å lage ulike scener, men det vill bli en skikkelig “work-around”.

Jeg har ikke provd det, men prøv å lage en automation som skrur på de lys du vill altid ha på, men ikke skru de av. Og en til som skrur av alle lysene.

Hei, det er en ide jeg har tenkt på. Det går greit for på-funksjon. For av-funksjon er problemet at jeg ønsker en forsinkelse etter at sensoren har “oppdaget at ingenting rører seg”… Det går ikke fordi man
må legge enn en av eller på-funksjon for de samme enhetene før forsinkelsen…

Ja, da er det nok ThingPlex som må til - jeg kommer ikke på en kombinasjon av forsinkelse og av/på med forskellig lys.