App update

2 Likes

Da kan man redigere automasjoner :partying_face:

3 Likes