Energimåling app

Er det fler enn meg som har problemer med energivisning i dag?
Det gjelder stort sett alle enheter?
Dvs oppdaterer ikke riktig