Enkelt å sette opp automasjon IDLock + dimmer?

Skal installere en IDLock 150 med Z-wave-modul og skal nå samtidig bytte ut en dimmer som styrer lyset i gangen der vi kommer inn.

Enkelt å sette opp en automasjon der lyset går på i gangen hver gang vi låser opp døren med kode/RFID-brikke?

Det er ikke mulig per dags dato å sette opp en slik automasjon fra appen, men er mulig via Thingsplex’s TPFlow. Jeg har et lignende flow kjørende som setter huset i hjemmemodus om døren blir låst opp og huset allerede er i bortemodus. Kan dele den om det er av interesse? (eventuelt kan du bruke den som utgangspunkt for å modifisere den til slik du ønsker :slight_smile: )

Takk for tilbudet, men tror det blir for avansert for det vi trenger/skal gjøre nå. Og jeg har allerede noen automasjoner med hjem- og nattmodus, og disse vil bli forstyrret av dette med døren.

Men: Jeg kan kanskje sette dette opp i Thingsplex altså…? Det kan jeg nok knote meg til…

Her er flowen for å sette hjemmemodus. Du kan legge inn at en enhet skal styres på action i stedet for en modus.

{
 "Id": "nMAKrd0Pbgqd0EX",
 "ClassId": "dBuHxPS5IsJyPQo",
 "Author": "espenh.no",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2020-02-06T01:15:13.511520443+01:00",
 "UpdatedAt": "2020-08-01T12:49:51.74574013+02:00",
 "Name": "doorlock_setHomeIfAway",
 "Group": "doorlock",
 "Description": "if usercode granted and house is in away, set home mode",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "doorlock_laundry",
   "SuccessTransition": "8",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:user_code/ad:40_0",
   "Service": "user_code",
   "ServiceInterface": "evt.usercode.access_report",
   "Config": {
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 159,
    "y": 242
   }
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "trigger",
   "Label": "doorlock_main",
   "SuccessTransition": "8",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:user_code/ad:39_0",
   "Service": "user_code",
   "ServiceInterface": "evt.usercode.access_report",
   "Config": {
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 345,
    "y": 242
   }
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "action",
   "Label": "Home action",
   "SuccessTransition": "7",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:vinculum/ad:1",
   "Service": "vinculum",
   "ServiceInterface": "cmd.pd7.request",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "cmd": "set",
      "component": "mode",
      "id": "home",
      "param": {},
      "requestId": 1
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "pt:j1/mt:rsp/rt:app/rn:tpflow/ad:1",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "vinc_action",
    "x": 413,
    "y": 703
   }
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "action",
   "Label": "Publish timeline",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
   "Service": "time_owl",
   "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "message_en": "Home mode set from IDLock",
      "message_no": "-Hjemmemodus satt av IDLock",
      "sender": "flow"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "timeline_action",
    "x": 482,
    "y": 856
   }
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "transform",
   "Label": "transform permission path",
   "SuccessTransition": "9",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": true,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "",
    "TargetVariableType": "",
    "Template": "",
    "TransformType": "jpath",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": [
     {
      "IsTargetVariableGlobal": false,
      "Path": "$.val.permission",
      "TargetVariableName": "permission",
      "TargetVariableType": "string",
      "UpdateInputVariable": false
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 293,
    "y": 399
   }
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "if",
   "Label": "if granted and away",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "permission",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "granted",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "away",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "5"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 353,
    "y": 561
   }
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

1 Like

Finnes det ikke trigger for åpne/låse døren utenom å bruke thingsplex?

ikke per dags dato nei.