Slå sammen variabler

Ganske sikker på at det funker, men usikker på hvordan jeg setter opp.

Jeg har to globale variabler som jeg ønsker å slå sammen til én, på følgende måte.
Var1 = true Eller var2 = true Så varTotal = true
Var1 = false OG var2= false Så varTotal =false

Svarer her også. Limer inn svar fra slack:
if node:
if var1 = true
OR
var2 = true
->
set_variable node:
set static value for varTotal = true
ELSE IF
(ny if node)
Var1 = false
AND
var1 = false
AND
var2 = false
->
set_variable node:
set static value for varTotal = false

Ser ut til at det funker :slight_smile: Thanx

1 Like