Slå sammen variabler

Ganske sikker på at det funker, men usikker på hvordan jeg setter opp.

Jeg har to globale variabler som jeg ønsker å slå sammen til én, på følgende måte.
Var1 = true Eller var2 = true Så varTotal = true
Var1 = false OG var2= false Så varTotal =false

Svarer her også. Limer inn svar fra slack:
if node:
if var1 = true
OR
var2 = true
->
set_variable node:
set static value for varTotal = true
ELSE IF
(ny if node)
Var1 = false
AND
var1 = false
AND
var2 = false
->
set_variable node:
set static value for varTotal = false

Ser ut til at det funker :slight_smile: Thanx

1 Like

Artig denne her … I daglig tale mener vi “EXCLUSIVE OR” når vi sier eller .

Vil du ha Te eller Kaffi , da er ikke Ole Brum ansett som god tone.

I Boolsk algebra er regelen "når en er sann av flere er uttrykk sant.
Jeg bruker ofte sannhetstabeller :

						
	1	Var1 = true Eller var2 = true Så varTotal = true				
	2	Var1 = false OG var2= false Så varTotal =false				
						
						
			var 1		var 2	Resultat
	1		TRUE		TRUE	TRUE     else mat 
	2		FALSE		TRUE	TRUE     else mat 
	3		TRUE		FALSE	TRUE     else mat 
	4		FALSE		FALSE	FALSE    if mat

Fra tabell ser en at utgang skal være på , når begge inn er av , som da blir NEGERT eller ELLER .

Så forenklet former blir da "Ikke ( var1 eller Var 2) "

eller i kvasi kode :

If var1 False AND var2 FALSE then set false ELSE set true .

Er ikke nødvendig å ta med de 3 i tabellen som gir samme resultat.

Er dette pirk ? Ja , men alt som forenkler kode er av det gode !!

1 Like