Bevegelsesensor i skap

Hei.
Har laga en litt artig automasjon.
Lysstripe øverst i skyvedørsgarderobe som har en grunnbelysning på ca 30%, så har jeg putta inn en bevegelsesensor som ved bevegelse øker lyset til ca 100%, for så å dempe når ingen bevegelse.
Flowen funker fint, men jeg trenger noe på baksiden av døra som trigger bevegelse.
Noen tips?
Forsøkte med refleks, men det funka dårlig

Er dette en skyvedørsgarderobe som alltid står åpen? Hvis ikke kan jo en kontaktsensor (door/window sensor) være et alternativ😊

Står ikke alltid åpen nei.
Vært inne på tanken med dør/vindusensor, men syns den er for følsom på posisjon mtp skyvedør.
Det må jo være noe ‘dødt’ som kan festes på baksiden av døra som bevegelsesensor trigger på

Jeg tror nok det er litt vanskelig å få bevegelsessensoren til å reagere på døra eller noe på døra. Bevegelsessensorer ser i grove trekk varmesignaturer som skiller seg ut fra omgivelsene, og derfor vil den naturlig nok ikke reagere på en «død» gjenstand.

Kan det være en mulighet å benytte en microbryter eller noe som ikke er så følsom på dørplasseringen? Jeg mener du fortsatt kan koble inn ekstern bryter/føler på f.eks. en dør/vindusensor.

Eller, hva med remametoden:
Plasser bevegelsessensoren rett bak døren slik at den ser rett på deg når døren er åpen eller når du åpner døren, kan ikke det funke? Da vil den jo ikke reagere på bevegelse i rommet når døren er lukket.

@KetilH vil du dele flowen?

Takk for innspill. Tror jeg aller først skal teste ut ‘remametonden’ du foreslo.
Mulig jeg kan sette en sensor på hver side av skapet.
Har kjøpt inn noen ‘billige’ Sonoff sensorer, som fungerer utmerket.

Flowen kommer her:

{
 "Id": "0OetpfwD4ADLDzK",
 "ClassId": "0OetpfwD4ADLDzK",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2020-10-28T23:17:27.157274475+01:00",
 "UpdatedAt": "2020-10-31T16:17:36.980173037+01:00",
 "Name": "Garderobelys gang",
 "Group": "Bevegelse",
 "Description": "Øker lys i garderobeskap ved bevegelse",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "Set level lys_garderobe_gang",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:4_11",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableGlobal": true,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "lys_garderobe_gang",
    "VariableType": "int",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 333,
    "y": 1431
   }
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "transform",
   "Label": "Increase by 150",
   "SuccessTransition": "6",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "lys_garderobe_gang+150",
    "IsLVariableGlobal": true,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": true,
    "IsTargetVariableInMemory": false,
    "LVariableName": "lys_garderobe_gang",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "lys_garderobe_gang",
    "TargetVariableType": "int",
    "Template": "",
    "TransformType": "calc",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 272,
    "y": 767
   }
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "if",
   "Label": "Check min",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "lys_garderobe_gang",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "int"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "7",
    "TrueTransition": "4"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 381,
    "y": 1004
   }
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Set 0",
   "SuccessTransition": "4",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "Name": "lys_garderobe_gang",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 525,
    "y": 1222
   }
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Bevegelsesensor garderobe",
   "SuccessTransition": "11",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:sensor_presence/ad:7_1",
   "Service": "sensor_presence",
   "ServiceInterface": "evt.presence.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 293,
    "y": 199
   }
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Henter aktuell dimmeverdi",
   "SuccessTransition": "10",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:4_11",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "evt.lvl.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 7,
    "y": 200
   }
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "lys_garderobe_gang",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "Name": "lys_garderobe_gang",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 0,
    "y": 383
   }
  },
  {
   "Id": "11",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "bevegelse_garderobe",
   "SuccessTransition": "14",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "Name": "bevegelse_garderobe",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 294,
    "y": 370
   }
  },
  {
   "Id": "13",
   "Type": "transform",
   "Label": "Decrease by 150",
   "SuccessTransition": "6",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "lys_garderobe_gang-150",
    "IsLVariableGlobal": true,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": true,
    "IsTargetVariableInMemory": false,
    "LVariableName": "lys_garderobe_gang",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "lys_garderobe_gang",
    "TargetVariableType": "int",
    "Template": "",
    "TransformType": "calc",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 565,
    "y": 767
   }
  },
  {
   "Id": "14",
   "Type": "if",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "bevegelse_garderobe",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Tidsvariable Natt",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "13",
    "TrueTransition": "5"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 364,
    "y": 575
   }
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

NB! Det ligger en variabel i den øverste IF noden, med ‘Tidsvariabel Natt’ Det er en egen flow som setter ulike lysnivåer på ulike tidspunkt i heimen

Takker, tester den :blush: jeg dreiv med noe lignende her for en tid tilbake, men fikk noe rar behavior iblandt

Bare morro.
Jeg vet at denne flowen ikke har noen begrensning over 100% eller verdi 255, men derfor har jeg satt bevegelse som en variabel, så den bare trigger en gang.
Så ligger det også en grunnbelysning på 30% i grunnen, slik at ved bevegelse går lyset opp til ca 100% for så å gå tilbake til 30% ved ingen bevegelse:)