Slå av bevegelsesvarsler for én sensor?

Jeg har flere Aeotec multisensor 6, med forskjellige hovedbruk - noen slår på lys, noen måler lux og noen primært temp, alt etter hvor de står. Når huset er i borte/natt får jeg varsler v/bevegelse. Dette er helt OK om det gjelder garasjen eller vaskerommet, men sensoren jeg har ute på verandaen for å måle temp varsler jo hele dagen pga fugler og slikt. Kan jeg deaktivere varsler for en enkelt sensor?

Alternativt bare deaktivere hele bevegelsessensoren i den enheten, det kan vel gjøres med å sende en eller annen tallkode under “z-wave parametere”?

Hei!
Jeg finner ingen måte å deaktivere bevegelse på sensoren helt, men det kan være verdt å sette sensitiviteten til minimum?
image
Altså parameter 4 - lengde 1 - verdi 0.
Husk også å vekke enheten din før du setter parameteret (om den ikke er koblet med USB-strøm) :+1:

Takker! Satte den til 1, og har foreløpig ikke fått noen fuglevarsler i dag :slight_smile:

1 Like

Jeg har satt en utvendig til 0 og det fungerer fint, avhengig av fw versjon betyr det helt disabled.

2 Likes