Dørlås automasjon

Har en automasjon i thingsplex som sjekker at ytterdør lukkes, etter at en har aktivert bortemodus, for så å låse. Problemet er bare at når jeg trykker på borte modus, så låser også moduset. Hva skjer hvis jeg så velger å sette lås i åpen inne på moduset? Vil da automasjonen komme rett etter og låse likevel? Eller vil modus overstyre automasjon og lås forbli ulåst?:thinking: kan ikke velge å sette låsen i “ingen ting”

Kan du dele flowen du bruker?
Delte ikke jeg et forslag til deg tidligere som reagerte på når magnetkontakt rapport var lukket, og modus var borte, så skulle døren låses?
Du kan velge å ignorere dørlås i modus innstilling :slight_smile:

Det er forslaget ditt jeg la inn som flow (og korrigerte for å bruke mine enheter) men modus overstyrer det​:sweat_smile: får se litt mer på muligheten for å ignorere, for ser ut som den kjører med en gang nå, før dørkontakt er lukket :thinking::sweat_smile:

Ja om modus innstilling er satt opp til å låse, vil ikke den ta hensyn til flowen. Man bør da ignorere låsing ved modusendring til f.eks borte.

Eneste jeg kunne gjøre var å sette den åpen🤔

Har du ikke mulighet å “de-selecte” ved å trykke en gang til på åpen symbolet?

Okey…litt flau nå :see_no_evil:

2 Likes