Sette hus i bortemodus

Prøver å lage en flow, der huset settes i bortemodus, KUN ved betjening av danapad. altså ikke at danalock låses manuelt fra innsiden. Årsaken til dette er at unger osv løper ut, så vi pleier å låse fra innsiden når vi er kommet hjem.
Laget en enkel flow med dørlås - lock.set (False) - Home event (Home mode) som skal trigge hjemmemodus ved opplåsning av døren, uavhengig av pad eller lås. (Skal også sette inn et tidsrom i denne flowen, da det ikke er like gunstig om en i husstanden kommer hjem kl.23 på kvelden og trigger hjemme modus…

Men er det jeg tenker på i det hele tatt mulig?
Ref bilde under, hvor jeg tror jeg ser på funksjonene til danapad? - på github står det ingen beskrivelse av hva de forskjellige kodene gjør.

Hei! Hvis du følger med i Message stream i TP, ser du forskjell på meldingene når du låser fra innsiden eller utsiden?
Gå gjerne også inn på hver av meldingene, jeg mener det da kommer opp enda mer info om selve meldingen.
Var litt kinkig å forklare, men tror du skjønner hva jeg mener når du trykker litt :blush:

3 Likes