Sette huset i home/away når IDLock 150 låses/åpnes fra utsiden

Jeg har en flow som trigges når service User_Code og Interface evt.usercode.access_report fyres.

her parser jeg json og henter ut event, permission og identification.

jeg har testet flow med å bare sende push, og det funker, men det tuller seg til når jeg legger til endring av home mode. det virker som smarthub låser seg, og reagerer ikke på at det skal endre modus om den er i gang med en prosess.

jeg har prøvd å kjøre flow i paralell, beholde ny instans og avbryte gammel instans, samt beholde gammel og ignorere ny instans.

hvordan kan jeg gjøre dette optimalt og tilpasse flow slik at jeg unngår at ting låser seg. Typisk scenario er om noen låser døren, glemmer noe og åpener den igjen. I appen går det fint å bytte mellom ulike home modes uten at ting låser seg helt.

Flow:

{
 "Id": "8w4VMb0NUlP9Icb",
 "ClassId": "8w4VMb0NUlP9Icb",
 "Author": "TSA",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2023-02-28T11:37:48.202424058+01:00",
 "UpdatedAt": "2023-08-15T23:10:39.511044487+02:00",
 "Name": "Home mode if door",
 "Group": "door",
 "Description": "Home mode if door",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Door is unlocked with code",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:user_code/ad:82_0",
   "Service": "user_code",
   "ServiceInterface": "evt.usercode.access_report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": ""
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 74,
    "y": 201
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "transform",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "12",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": true,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "",
    "TargetVariableType": "",
    "Template": "",
    "TransformType": "jpath",
    "ValueMapping": [
     {
      "LValue": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "int"
      },
      "RValue": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "int"
      }
     }
    ],
    "XPathMapping": [
     {
      "IsTargetVariableGlobal": false,
      "Path": "$.val.event",
      "TargetVariableName": "locked",
      "TargetVariableType": "string",
      "UpdateInputVariable": false
     },
     {
      "IsTargetVariableGlobal": false,
      "Path": "$.val.permission",
      "TargetVariableName": "permission",
      "TargetVariableType": "string",
      "UpdateInputVariable": false
     },
     {
      "IsTargetVariableGlobal": false,
      "Path": "$.val.identification",
      "TargetVariableName": "identification",
      "TargetVariableType": "string",
      "UpdateInputVariable": false
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 100,
    "y": 449
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "mode = home",
   "SuccessTransition": "9",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:vinculum/ad:1",
   "Service": "vinculum",
   "ServiceInterface": "cmd.pd7.request",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "cmd": "set",
      "component": "mode",
      "id": "home",
      "param": {},
      "requestId": 1
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "pt:j1/mt:rsp/rt:app/rn:tpflow/ad:1",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "vinc_action",
    "x": 581,
    "y": 337
   },
   "TypeAlias": "Home mode"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "action",
   "Label": "lys skitten inngang",
   "SuccessTransition": "4",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:45_1",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 396,
    "y": 154
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "action",
   "Label": "home",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1",
   "Service": "kind-owl",
   "ServiceInterface": "evt.notification.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "EventName": "custom",
      "MessageContent": "Huset er satt i Hjemme",
      "SiteId": "7fe610dc-3800-42e2-8853-c903f7501e15"
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "notification_action",
    "x": 809,
    "y": 343
   },
   "TypeAlias": "Notification"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "action",
   "Label": "away",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1",
   "Service": "kind-owl",
   "ServiceInterface": "evt.notification.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "EventName": "custom",
      "MessageContent": "Huset er satt i Borte",
      "SiteId": "7fe610dc-3800-42e2-8853-c903f7501e15"
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "notification_action",
    "x": 1105,
    "y": 677
   },
   "TypeAlias": "Notification"
  },
  {
   "Id": "12",
   "Type": "if",
   "Label": "door is locked",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "permission",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "granted",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "identification",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "pin",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "not",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "locked",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "locked",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "away",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "14",
    "TrueTransition": "15"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 209,
    "y": 671
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "14",
   "Type": "if",
   "Label": "door is unlocked",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "permission",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "granted",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "identification",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "pin",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "not",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "locked",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "unlocked",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "home",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "6"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 705,
    "y": 691
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "15",
   "Type": "action",
   "Label": "Mode = Away",
   "SuccessTransition": "10",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:vinculum/ad:1",
   "Service": "vinculum",
   "ServiceInterface": "cmd.pd7.request",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "cmd": "set",
      "component": "mode",
      "id": "away",
      "param": {},
      "requestId": 1
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "pt:j1/mt:rsp/rt:app/rn:tpflow/ad:1",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "vinc_action",
    "x": 1120,
    "y": 420
   },
   "TypeAlias": "Home mode"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Hei!
Det kan høres litt ut som du kanskje oppretter en uønsket loop som får ting til å “låse seg”.
har du observert meldingene i message stream som kommer inn (med deaktivert flow) ved opplåsing, låsing både fra innsiden og utsiden?
Er f.eks dørlås satt til å låses i bortemodus? (hvis det er tilfelle kan denne få låsen til å sende en ny rapport på evt.usercode.access_report, som igjen trigger bortemodus osv)

tja.

Nå har jeg testet dette litt med inngående, og lagt inn en ekstra sjekk på om futurehome allerede står i den modusen som huset skal være i når man låser eller åpner.

når jeg kjører denne flowen som under, så funker det som det skal. meldingene fyrer i message stream.

men, det jeg merket er at dersom jeg endrer mode, og i all den tid den pågår så blokkeres meldinger fra låsen i message stream, slik at nye eventer ikke trigges.

Det er også slik i appen, om jeg endrer fra for eks home til away, så ser jeg at alt av lys slukkes i løpet av noen sekunder. Men om jeg endrer modus tilbake til home, så settes home i appen, men lys etc skrur seg ikke på som det skal. Jeg må ofte gå inn i appen etter en stund og trykke en gang til på home.

min antagelse er at det skjer en låsning et eller annet sted i futurehome i forbindelse med endring av home mode.
jeg har 50+ enheter bestående av låser, lys, termostater. men i home og away er det kun 10-11 av 20 lys som er påvirket.

før jeg sliter meg ut med automasjonen, er dette et kjent problem?

{
 "Id": "8w4VMb0NUlP9Icb",
 "ClassId": "8w4VMb0NUlP9Icb",
 "Author": "TSA",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2023-02-28T11:37:48.202424058+01:00",
 "UpdatedAt": "2023-08-16T20:51:22.533248928+02:00",
 "Name": "Home mode if door",
 "Group": "door",
 "Description": "Home mode if door",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Door is unlocked with code",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:user_code/ad:82_0",
   "Service": "user_code",
   "ServiceInterface": "evt.usercode.access_report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": ""
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 74,
    "y": 201
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "transform",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "12",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": true,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "",
    "TargetVariableType": "",
    "Template": "",
    "TransformType": "jpath",
    "ValueMapping": [
     {
      "LValue": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "int"
      },
      "RValue": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "int"
      }
     }
    ],
    "XPathMapping": [
     {
      "IsTargetVariableGlobal": false,
      "Path": "$.val.event",
      "TargetVariableName": "locked",
      "TargetVariableType": "string",
      "UpdateInputVariable": false
     },
     {
      "IsTargetVariableGlobal": false,
      "Path": "$.val.permission",
      "TargetVariableName": "permission",
      "TargetVariableType": "string",
      "UpdateInputVariable": false
     },
     {
      "IsTargetVariableGlobal": false,
      "Path": "$.val.identification",
      "TargetVariableName": "identification",
      "TargetVariableType": "string",
      "UpdateInputVariable": false
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 69,
    "y": 377
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "action",
   "Label": "lys skitten inngang",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:45_1",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 997,
    "y": 181
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "action",
   "Label": "home",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1",
   "Service": "kind-owl",
   "ServiceInterface": "evt.notification.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "EventName": "custom",
      "MessageContent": "Test! Huset er satt i Hjemme",
      "SiteId": "7fe610dc-3800-42e2-8853-c903f7501e15"
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "notification_action",
    "x": 1151,
    "y": 358
   },
   "TypeAlias": "Notification"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "action",
   "Label": "away",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1",
   "Service": "kind-owl",
   "ServiceInterface": "evt.notification.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "EventName": "custom",
      "MessageContent": "Test! Huset er satt i Borte",
      "SiteId": "7fe610dc-3800-42e2-8853-c903f7501e15"
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "notification_action",
    "x": 367,
    "y": 398
   },
   "TypeAlias": "Notification"
  },
  {
   "Id": "12",
   "Type": "if",
   "Label": "door is locked",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "permission",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "granted",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "identification",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "pin",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "locked",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "locked",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "14",
    "TrueTransition": "17"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 33,
    "y": 603
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "14",
   "Type": "if",
   "Label": "door is unlocked",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "permission",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "granted",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "identification",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "pin",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "locked",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "unlocked",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "19"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 328,
    "y": 600
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "17",
   "Type": "if",
   "Label": "if Away",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "away",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "10",
    "TrueTransition": "18"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 371,
    "y": 205
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "18",
   "Type": "action",
   "Label": "Gjør ingenting",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1",
   "Service": "kind-owl",
   "ServiceInterface": "evt.notification.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "EventName": "custom",
      "MessageContent": "Gjør ingenting",
      "SiteId": "7fe610dc-3800-42e2-8853-c903f7501e15"
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "notification_action",
    "x": 925,
    "y": 675
   },
   "TypeAlias": "Notification"
  },
  {
   "Id": "19",
   "Type": "if",
   "Label": "If home",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "home",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "9",
    "TrueTransition": "18"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 679,
    "y": 209
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_last"
}

@espen noen tanker om dette?