IDlock 150 som trigger

Er det nokon her som har prøvd seg med IDlock 150 som trigger? Eg kunne godt ha tenkt meg muligheita til å aktivera ein flow med forskjellige aksjoner, avhengig av om det er meg sjølv, kona, vaskehjelpa eller andre som låser opp døra, men har så langt ikkje funne nokon “properties” i Message stream som avslører kva for ei nøkkelbrikke/mobil/kode som er brukt.

Forslag til oppsett:
Ved bruk av nøkkelbrikke/Unloc app/FH app/koden til:

  • Familien: Slå på hjemmemodus og spel av radio frå Sonos
  • Næraste nabo, slekt og nære venner: Hjemmemodus, hendelse i tidslinja og push-notifikasjon
  • Vaskehjelpa: Hjemmemodus, hendelse i tidslinja og sett alt lys på fullt
  • Svigermor/ukjent: Hendelse i tidslinja, push-notifikasjon, start avspeling av bestemt spor på Sonos og armer alle feller
1 Like

Per i dag så skil ikkje FH på kva kode som vert bruka til å låse opp med. Dei har ei oppdatering på gong der dette skal kome. Når det er på plass vil det truleg verte råd å setje ting og tang opp slik som du kjem med døme på.

2 Likes