Sette modus med dørlås

prøver å lage en flow som setter modus via dørlås kombinert med bevegelsessensor i entre.
Tanken er at den skal, ved låsing, sette modus hjemme eller søvn, avhengig av tid på døgnet, om det er bevegelse. Er det ikke bevegelse - altså at låsen låses med panel eller nøkkel fra utsiden, så settes bortemodus. Feedback på flow ønskes! Har ikke testet den enda - kom gjerne med korreksjoner, enklere løsninger osv!

{
 "Id": "bfT5rBZE6ycD3Cm",
 "ClassId": "bfT5rBZE6ycD3Cm",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2020-12-18T21:15:26.265676557+01:00",
 "UpdatedAt": "2020-12-18T21:15:26.265676557+01:00",
 "Name": "away door mode",
 "Description": "sets away mode when locked and no motion",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "door locked",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:door_lock/ad:198_0",
   "Service": "door_lock",
   "ServiceInterface": "cmd.lock.set",
   "Config": {
    "Timeout": 0,
    "ConnectorID": "",
    "ValueFilter": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": true,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "x": 643,
    "y": 95,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "action",
   "Label": "motion detected",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_presence/ad:207_0",
   "Service": "sensor_presence",
   "ServiceInterface": "evt.presence.report",
   "SuccessTransition": "3",
   "ErrorTransition": "4",
   "Config": {
    "VariableName": "",
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {},
    "ResponseToTopic": "",
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    }
   },
   "Ui": {
    "x": 900,
    "y": 98,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "if",
   "Label": "true",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "TrueTransition": "5",
    "FalseTransition": "6",
    "Expression": [
     {
      "Operand": "eq",
      "LeftVariableName": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      },
      "BooleanOperator": ""
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "x": 771,
    "y": 309,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "if",
   "Label": "false",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "TrueTransition": "9",
    "FalseTransition": "",
    "Expression": [
     {
      "Operand": "eq",
      "LeftVariableName": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      },
      "BooleanOperator": ""
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "x": 1010,
    "y": 309,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "iftime",
   "Label": "day",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "7",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "Weekday": "1",
      "From": "06:00",
      "To": "22:30",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "2",
      "From": "06:00",
      "To": "22:30",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "3",
      "From": "06:00",
      "To": "22:30",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "4",
      "From": "06:00",
      "To": "22:30",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "5",
      "From": "06:00",
      "To": "22:30",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "6",
      "From": "06:00",
      "To": "22:30",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "0",
      "From": "06:00",
      "To": "22:30",
      "Action": "a"
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "x": 516,
    "y": 468,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Time filter"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "iftime",
   "Label": "night",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "8",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "Weekday": "1",
      "From": "22:31",
      "To": "05:59",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "1",
      "From": "22:31",
      "To": "05:59",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "1",
      "From": "22:31",
      "To": "05:59",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "1",
      "From": "22:31",
      "To": "05:59",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "1",
      "From": "22:31",
      "To": "05:59",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "1",
      "From": "22:31",
      "To": "05:59",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "1",
      "From": "22:31",
      "To": "05:59",
      "Action": "a"
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "x": 753,
    "y": 465,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Time filter"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "action",
   "Label": "Hjemme modus",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:vinculum/ad:1",
   "Service": "vinculum",
   "ServiceInterface": "cmd.pd7.request",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "VariableName": "",
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {},
    "ResponseToTopic": "pt:j1/mt:rsp/rt:app/rn:tpflow/ad:1",
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "cmd": "set",
      "component": "mode",
      "id": "home",
      "param": {},
      "requestId": 1
     },
     "ValueType": "object"
    }
   },
   "Ui": {
    "x": 509,
    "y": 616,
    "nodeType": "vinc_action"
   },
   "TypeAlias": "Home mode"
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "action",
   "Label": "Natt",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:vinculum/ad:1",
   "Service": "vinculum",
   "ServiceInterface": "cmd.pd7.request",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "VariableName": "",
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {},
    "ResponseToTopic": "pt:j1/mt:rsp/rt:app/rn:tpflow/ad:1",
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "cmd": "set",
      "component": "mode",
      "id": "sleep",
      "param": {},
      "requestId": 1
     },
     "ValueType": "object"
    }
   },
   "Ui": {
    "x": 756,
    "y": 613,
    "nodeType": "vinc_action"
   },
   "TypeAlias": "Home mode"
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "action",
   "Label": "Borte",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:vinculum/ad:1",
   "Service": "vinculum",
   "ServiceInterface": "cmd.pd7.request",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "VariableName": "",
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {},
    "ResponseToTopic": "pt:j1/mt:rsp/rt:app/rn:tpflow/ad:1",
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "cmd": "set",
      "component": "mode",
      "id": "away",
      "param": {},
      "requestId": 1
     },
     "ValueType": "object"
    }
   },
   "Ui": {
    "x": 1004,
    "y": 471,
    "nodeType": "vinc_action"
   },
   "TypeAlias": "Home mode"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": ""
}

det jeg stusser litt over er at jeg på action, der jeg valgte motion sensor, også måtte sette true/false - hvorpå jeg gjentar true/false på begge IF kortene…

Etter å ha sett litt kjapt på den, så ser jeg at her blir det vel feil med action på motion sensor, da flowen vil sende evt.presence.report true hver gang døra låses.

Tror du må løse det med å ha motion sensor som trigger ved siden av, som så setter true/false i en variabel.
Da kan du bruke den variabelen if nodene👍🏻

1 Like

Ja, såklart :laughing: løsningen var rett forran nesen på meg - jeg visste det var noe jeg misset der. Takk!
Litt for trøtt på en fredag, og nedi 3dje øl’en når en bestemmer seg for å mekke en flow sammen en har gått å grublet litt på, på jobb :see_no_evil:

1 Like
{
 "Id": "bfT5rBZE6ycD3Cm",
 "ClassId": "bfT5rBZE6ycD3Cm",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2020-12-18T21:15:26.265676557+01:00",
 "UpdatedAt": "2020-12-18T21:15:26.265676557+01:00",
 "Name": "away door mode",
 "Description": "sets away mode when locked and no motion",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "door locked",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:door_lock/ad:198_0",
   "Service": "door_lock",
   "ServiceInterface": "cmd.lock.set",
   "Config": {
    "Timeout": 0,
    "ConnectorID": "",
    "ValueFilter": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": true,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "x": 643,
    "y": 95,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "action",
   "Label": "motion detected",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_presence/ad:207_0",
   "Service": "sensor_presence",
   "ServiceInterface": "evt.presence.report",
   "SuccessTransition": "3",
   "ErrorTransition": "4",
   "Config": {
    "VariableName": "",
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {},
    "ResponseToTopic": "",
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    }
   },
   "Ui": {
    "x": 900,
    "y": 98,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": false
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "if",
   "Label": "true",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "TrueTransition": "5",
    "FalseTransition": "6",
    "Expression": [
     {
      "Operand": "eq",
      "LeftVariableName": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      },
      "BooleanOperator": ""
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "x": 771,
    "y": 309,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "if",
   "Label": "false",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "TrueTransition": "9",
    "FalseTransition": "",
    "Expression": [
     {
      "Operand": "eq",
      "LeftVariableName": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      },
      "BooleanOperator": ""
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "x": 1010,
    "y": 309,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "iftime",
   "Label": "day",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "7",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "Weekday": "1",
      "From": "06:00",
      "To": "22:30",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "2",
      "From": "06:00",
      "To": "22:30",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "3",
      "From": "06:00",
      "To": "22:30",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "4",
      "From": "06:00",
      "To": "22:30",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "5",
      "From": "06:00",
      "To": "22:30",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "6",
      "From": "06:00",
      "To": "22:30",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "0",
      "From": "06:00",
      "To": "22:30",
      "Action": "a"
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "x": 516,
    "y": 468,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Time filter"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "iftime",
   "Label": "night",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "8",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "Weekday": "1",
      "From": "22:31",
      "To": "05:59",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "1",
      "From": "22:31",
      "To": "05:59",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "1",
      "From": "22:31",
      "To": "05:59",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "1",
      "From": "22:31",
      "To": "05:59",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "1",
      "From": "22:31",
      "To": "05:59",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "1",
      "From": "22:31",
      "To": "05:59",
      "Action": "a"
     },
     {
      "Weekday": "1",
      "From": "22:31",
      "To": "05:59",
      "Action": "a"
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "x": 753,
    "y": 465,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Time filter"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "action",
   "Label": "Hjemme modus",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:vinculum/ad:1",
   "Service": "vinculum",
   "ServiceInterface": "cmd.pd7.request",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "VariableName": "",
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {},
    "ResponseToTopic": "pt:j1/mt:rsp/rt:app/rn:tpflow/ad:1",
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "cmd": "set",
      "component": "mode",
      "id": "home",
      "param": {},
      "requestId": 1
     },
     "ValueType": "object"
    }
   },
   "Ui": {
    "x": 509,
    "y": 616,
    "nodeType": "vinc_action"
   },
   "TypeAlias": "Home mode"
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "action",
   "Label": "Natt",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:vinculum/ad:1",
   "Service": "vinculum",
   "ServiceInterface": "cmd.pd7.request",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "VariableName": "",
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {},
    "ResponseToTopic": "pt:j1/mt:rsp/rt:app/rn:tpflow/ad:1",
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "cmd": "set",
      "component": "mode",
      "id": "sleep",
      "param": {},
      "requestId": 1
     },
     "ValueType": "object"
    }
   },
   "Ui": {
    "x": 756,
    "y": 613,
    "nodeType": "vinc_action"
   },
   "TypeAlias": "Home mode"
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "action",
   "Label": "Borte",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:vinculum/ad:1",
   "Service": "vinculum",
   "ServiceInterface": "cmd.pd7.request",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "VariableName": "",
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {},
    "ResponseToTopic": "pt:j1/mt:rsp/rt:app/rn:tpflow/ad:1",
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "cmd": "set",
      "component": "mode",
      "id": "away",
      "param": {},
      "requestId": 1
     },
     "ValueType": "object"
    }
   },
   "Ui": {
    "x": 1004,
    "y": 471,
    "nodeType": "vinc_action"
   },
   "TypeAlias": "Home mode"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": ""
}

Lurer på om du delte samme flowen på nytt nå?

Kan se sånn ut - my bad! Poster ny i morgen👍

Har du fått den til å fungere som tenkt?:blush: