Ny til flow - ønsker å lage en for sjekk av dørstatus

Jeg har forsøkt å lage en kode for sjekk av alle dørsensorer i borte modus etter inspirasjon fra en på forumet (Martinskre). Min justering fungerer heller dårlig og skjønner at det er mange ting som kan gå galt. Er det noen som har tips? Hva kan være galt i flowen?

{
 "Id": "325461roH9owC7T",
 "ClassId": "325461roH9owC7T",
 "Author": "martinskre",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2021-01-27T14:13:15.378611776+01:00",
 "UpdatedAt": "2021-03-12T14:15:19.049574224+01:00",
 "Name": "Sjekk av dør/vindu i borte modus",
 "Group": "",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Door sensor 1 (stue)",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_contact/ad:31_0",
   "Service": "sensor_contact",
   "ServiceInterface": "evt.open.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 60,
    "y": 220
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "[door_1_status]",
   "SuccessTransition": "5",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "Name": "Dørsensor stue status",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 60,
    "y": 400
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Door sensor 2 (Entre)",
   "SuccessTransition": "4",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:door_lock/ad:17_0",
   "Service": "door_lock",
   "ServiceInterface": "evt.lock.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": ""
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 300,
    "y": 220
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "[door_2_status]",
   "SuccessTransition": "5",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "Name": "",
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 300,
    "y": 400
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "vinc_trigger",
   "Label": "Når home mode endres",
   "SuccessTransition": "6",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "EventType": "mode",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": "away"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 430,
    "y": 600
   },
   "TypeAlias": "Home event"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "if",
   "Label": "Hvis home mode = \"away\"",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "away",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "7"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 426,
    "y": 762
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "if",
   "Label": "Sjekk status på alle dører",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Dørsensor TV-stue",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Dørsensor stue status",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Dørsensor vaskerom",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Vindussensor hovedsoverom",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "8"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 300,
    "y": 930
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "action",
   "Label": "Push notification",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1",
   "Service": "kind-owl",
   "ServiceInterface": "evt.notification.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "EventName": "custom",
      "MessageContent": "ADVARSEL: Dør eller vindu er åpent!",
      "SiteId": "1339e07a-6ac1-4f0c-a2ee-ed7d9402f16d"
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "notification_action",
    "x": 300,
    "y": 1100
   },
   "TypeAlias": "Notification"
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Door sensor (TV-stue)",
   "SuccessTransition": "12",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_contact/ad:25_0",
   "Service": "sensor_contact",
   "ServiceInterface": "evt.open.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 557,
    "y": 219
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Door sensor (vaskerom)",
   "SuccessTransition": "13",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_contact/ad:24_0",
   "Service": "sensor_contact",
   "ServiceInterface": "evt.open.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 804,
    "y": 219
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "11",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Window sensor (hovedsoverom)",
   "SuccessTransition": "14",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_contact/ad:27_0",
   "Service": "sensor_contact",
   "ServiceInterface": "evt.open.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1041,
    "y": 220
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "12",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "[door_3_status]",
   "SuccessTransition": "5",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "Name": "",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 559,
    "y": 405
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "13",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "[door_4_status]",
   "SuccessTransition": "5",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "Name": "",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 810,
    "y": 411
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "14",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "[door_5_status]",
   "SuccessTransition": "5",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "Name": "",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1046,
    "y": 415
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_last"
}

Hei,

Har du laget alle variablene hos deg?

Ja, kopierte inn hele koden fra overnevnte, men endret alle sensorene til mine egne i listen.