Flow med flere kriterier

Hei. Jeg prøvde meg på å lage en litt mer avansert flow i Thingsplex med kriterie #2 for å aktivere lys i gang. Den ser ikke ut til å fungere, mulig det er en liten feil i hvordan jeg har satt dette sammen. Prøvde å sette opp dette ved bevegelse i rommet etter klokken 15:00. Har også en flow hvor dørsensor aktiverer lyset da inngangsdør er i blindsone for bevegelse. Kan legge ut source fila her om det

{
 "Id": "KQIG0Z1v5s8lGzK",
 "ClassId": "KQIG0Z1v5s8lGzK",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2021-01-07T19:48:16.715801409+01:00",
 "UpdatedAt": "2021-01-07T22:16:50.794483382+01:00",
 "Name": "dør åpnet i gang etter klokken 15:00",
 "Group": "sensor_contact",
 "Description": "Spotter slås 45 og etter 15 min spotter slås av",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "dør åpnet i gang",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_contact/ad:28_0",
   "Service": "sensor_contact",
   "ServiceInterface": "evt.open.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": true,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": ""
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 206,
    "y": 184
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "if",
   "Label": "og modusen er home",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "home",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "3"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 158,
    "y": 360
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "iftime",
   "Label": "klokkeslett",
   "SuccessTransition": "4",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "Action": "a",
      "From": "15:00",
      "To": "23:00",
      "Weekday": "1"
     },
     {
      "Action": "a",
      "From": "15:00",
      "To": "23:00",
      "Weekday": "2"
     },
     {
      "Action": "a",
      "From": "15:00",
      "To": "23:00",
      "Weekday": "3"
     },
     {
      "Action": "a",
      "From": "15:00",
      "To": "23:00",
      "Weekday": "4"
     },
     {
      "Action": "a",
      "From": "15:00",
      "To": "23:00",
      "Weekday": "5"
     },
     {
      "Action": "a",
      "From": "15:00",
      "To": "23:00",
      "Weekday": "6"
     },
     {
      "Action": "a",
      "From": "15:00",
      "To": "23:00",
      "Weekday": "0"
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 156,
    "y": 540
   },
   "TypeAlias": "Time filter"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "5",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:24_0",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 45,
     "ValueType": "int"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 601,
    "y": 367
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "wait",
   "Label": "og etter 15 minutter",
   "SuccessTransition": "6",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": 900000,
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 564,
    "y": 562
   },
   "TypeAlias": "Delay"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "action",
   "Label": "spotter slås av",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:24_0",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 897,
    "y": 572
   },
   "TypeAlias": "Action"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": true,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}
{
 "Id": "mznu3t3848WOZuz",
 "ClassId": "mznu3t3848WOZuz",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2021-01-07T20:06:56.91817644+01:00",
 "UpdatedAt": "2021-01-07T21:33:50.941483495+01:00",
 "Name": "når bevegelse er oppdaget i gang etter klokken 15:00",
 "Group": "sensor_motion",
 "Description": "spotter slås 45 og etter 15 minutter spotter slås av ",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "når bevegelse er oppdaget i gang",
   "SuccessTransition": "7",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_presence/ad:41_0",
   "Service": "sensor_presence",
   "ServiceInterface": "evt.presence.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": true,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": ""
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 186,
    "y": 218
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "wait",
   "Label": "og etter 15 minutter",
   "SuccessTransition": "6",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": 900000,
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 706,
    "y": 389
   },
   "TypeAlias": "Delay"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "action",
   "Label": "spotter slås av",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:24_0",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 701,
    "y": 566
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "if",
   "Label": "og modusen er home",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "home",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "8"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 203,
    "y": 392
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "iftime",
   "Label": "Klokken 15:00",
   "SuccessTransition": "10",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "Action": "a",
      "From": "15:00",
      "To": "23:00",
      "Weekday": "1"
     },
     {
      "Action": "a",
      "From": "15:00",
      "To": "23:00",
      "Weekday": "2"
     },
     {
      "Action": "a",
      "From": "15:00",
      "To": "23:00",
      "Weekday": "3"
     },
     {
      "Action": "a",
      "From": "15:00",
      "To": "23:00",
      "Weekday": "4"
     },
     {
      "Action": "a",
      "From": "15:00",
      "To": "23:00",
      "Weekday": "5"
     },
     {
      "Action": "a",
      "From": "15:00",
      "To": "23:00",
      "Weekday": "6"
     },
     {
      "Action": "a",
      "From": "15:00",
      "To": "23:00",
      "Weekday": "0"
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 228,
    "y": 582
   },
   "TypeAlias": "Time filter"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "action",
   "Label": "spotter slås 45",
   "SuccessTransition": "5",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:24_0",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 45,
     "ValueType": "int"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 712,
    "y": 219
   },
   "TypeAlias": "Action"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": true,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}