Egen modus bryter

Hei, prøver sette opp en egen modus bryter der Hjemme / Borte modus bli arkivert av en bryter som er endte av/på:

Skjønner ikke helt hva jeg har gjort feil her:

Source:

{
 "Id": "3LDSYVXwuoNgVzO",
 "ClassId": "3LDSYVXwuoNgVzO",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2023-05-22T15:21:33.863302502+02:00",
 "UpdatedAt": "2023-09-19T09:51:47.321788499+02:00",
 "Name": "Modus_bryter",
 "Group": "",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "2",
   "Type": "vinc_trigger",
   "Label": "Trigger Home Event",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "EventType": "mode",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": "home"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 266,
    "y": 524
   },
   "TypeAlias": "Home event"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "vinc_trigger",
   "Label": "Trigger Sleep Event",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "EventType": "mode",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": "sleep"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 640,
    "y": 525
   },
   "TypeAlias": "Home event"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "if",
   "Label": "Hvis PÅ",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "3",
    "TrueTransition": "2"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 310,
    "y": 313
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "trigger",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "4",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:30_1",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 325,
    "y": 112
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Hei!
Det kan se ut som du har brukt feil noder for å aktivere modus - de du har brukt er for å lytte på modusendring.
Bruk disse;
CleanShot 2023-11-30 at 17.13.08

I tillegg bør trigger-noden din (zigbee pillen) ikke reagere på cmd.binary.set (da vil denne flowen kun trigges ved aktivering fra app) - bruk heller evt.binary.report :slight_smile:

1 Like