En bryter for å skru på et rom - Flow

Hei!

Har prøvd å lage min første Flow som gjør at en bryter skal slå på alle enhetene i et rom. Får det til å funke hvis jeg skrur på via FH, men ikke via fysisk bryter.

Kan noen se hva jeg har gjort feil? Hvis true, så skal en snarvei kjøres hvor alle enhetene i rommet skrus på. Og en annen flow, hvis false så skrus alt av.

{
 "Id": "ngS21iTvQQbHc4z",
 "ClassId": "ngS21iTvQQbHc4z",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-01-16T22:39:16.296934887+01:00",
 "UpdatedAt": "2022-01-17T07:57:15.738951226+01:00",
 "Name": "Kino",
 "Group": "1",
 "Description": "Slå på kino",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Kino downlights",
   "SuccessTransition": "8",
   "TimeoutTransition": "3",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:67_1",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "bool"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "1",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 276,
    "y": 126
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "action",
   "Label": "Kino",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:vinculum/ad:1",
   "Service": "vinculum",
   "ServiceInterface": "cmd.pd7.request",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "cmd": "set",
      "component": "shortcut",
      "id": 1,
      "param": {},
      "requestId": 1
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "pt:j1/mt:rsp/rt:app/rn:tpflow/ad:1",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "vinc_action",
    "x": 180,
    "y": 489
   },
   "TypeAlias": "Home mode"
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "if",
   "Label": "True",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "7"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 189,
    "y": 299
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

prøv å endre cmd.binary.set til evt.binary.report i trigger noden :wink:

Tusen takk! Funket:)

1 Like

Eller det er noe rart som skjer. Når jeg skrur hovedbryteren til rommet av og skrur det på igjen, så går hele rommet “amok”. Lysene blir skrudd av og på flere ganger og jeg får ikke skrudd på lyset igjen.

Her er flowen med false

{
 "Id": "ngS21iTvQQbHc4z",
 "ClassId": "ngS21iTvQQbHc4z",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-01-16T22:39:16.296934887+01:00",
 "UpdatedAt": "2022-01-17T10:02:58.356037101+01:00",
 "Name": "Kino",
 "Group": "1",
 "Description": "Slå på kino",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Kino downlights",
   "SuccessTransition": "10",
   "TimeoutTransition": "11",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:67_1",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "bool"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "1",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 276,
    "y": 126
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": false
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "action",
   "Label": "Kino på",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:vinculum/ad:1",
   "Service": "vinculum",
   "ServiceInterface": "cmd.pd7.request",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "cmd": "set",
      "component": "shortcut",
      "id": 1,
      "param": {},
      "requestId": 1
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "pt:j1/mt:rsp/rt:app/rn:tpflow/ad:1",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "vinc_action",
    "x": 39,
    "y": 511
   },
   "TypeAlias": "Home mode"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "if",
   "Label": "True",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "TrueTransition": "7",
    "FalseTransition": "13",
    "Expression": [
     {
      "Operand": "eq",
      "LeftVariableName": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      },
      "BooleanOperator": ""
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "x": 215,
    "y": 326,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "12",
   "Type": "action",
   "Label": "Kino av",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:vinculum/ad:1",
   "Service": "vinculum",
   "ServiceInterface": "cmd.pd7.request",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "VariableName": "",
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {},
    "ResponseToTopic": "pt:j1/mt:rsp/rt:app/rn:tpflow/ad:1",
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "cmd": "set",
      "component": "shortcut",
      "id": 3,
      "param": {},
      "requestId": 1
     },
     "ValueType": "object"
    }
   },
   "Ui": {
    "x": 444,
    "y": 498,
    "nodeType": "vinc_action"
   },
   "TypeAlias": "Home mode"
  },
  {
   "Id": "13",
   "Type": "if",
   "Label": "False",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "TrueTransition": "12",
    "FalseTransition": "",
    "Expression": [
     {
      "Operand": "eq",
      "LeftVariableName": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      },
      "BooleanOperator": ""
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "x": 486,
    "y": 323,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Er det noe feil jeg har gjort? Skjer kun feil når jeg skal slå av lyset. Da skrus alt av og på igjen flere ganger.