Styre lys på rom nivå

Er det mulig med en action node og slå alle lys i samme rom av/på?
Skal lage en flow som skal slå 7 enheter på ved bevegelse, men alle skal ikke slås av til samme tid, så derfor går det ikke å bruke en standard automasjon i appen

Det lar seg gjøre, men da må du sette en action node for hver lyskilde, etterfulgt av tilsvarende WAIT noder og ny actions for å slå av lysa

Eksempel fra meg her…så må du bare bygge på :slight_smile:

{
 "Id": "rrSP5sQUp4rpxcY",
 "ClassId": "rrSP5sQUp4rpxcY",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2020-07-25T14:38:00.754143422+02:00",
 "UpdatedAt": "2020-08-29T01:18:56.053952511+02:00",
 "Name": "RGB Stripe ved bevegelse soverom",
 "Group": "Bevegelse",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Multisensor soverom",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_presence/ad:84_0",
   "Service": "sensor_presence",
   "ServiceInterface": "evt.presence.report",
   "Config": {
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": ""
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 418,
    "y": 157
   }
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "if",
   "Label": "Bevegelse Dagtid",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Tidsvariable Dagtid",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "3",
    "TrueTransition": "4"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 422,
    "y": 392
   }
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "if",
   "Label": "Bevegelse Kveld",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Tidsvariable Kveld",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "6",
    "TrueTransition": "5"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 518,
    "y": 598
   }
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "Slår på RGB Dagtid",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:vinculum/ad:1",
   "Service": "vinculum",
   "ServiceInterface": "cmd.pd7.request",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "cmd": "set",
      "component": "shortcut",
      "id": 5,
      "param": {},
      "requestId": 1
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "pt:j1/mt:rsp/rt:app/rn:tpflow/ad:1",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "vinc_action",
    "x": 276,
    "y": 604
   }
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "action",
   "Label": "Slå på RGB Kveld",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:vinculum/ad:1",
   "Service": "vinculum",
   "ServiceInterface": "cmd.pd7.request",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "cmd": "set",
      "component": "shortcut",
      "id": 6,
      "param": {},
      "requestId": 1
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "pt:j1/mt:rsp/rt:app/rn:tpflow/ad:1",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "vinc_action",
    "x": 440,
    "y": 825
   }
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "wait",
   "Label": "Vent 5 min",
   "SuccessTransition": "7",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": 300000,
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 684,
    "y": 825
   }
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "action",
   "Label": "Slå av RGB Lys",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:94_0",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 712,
    "y": 1038
   }
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_last"
}
1 Like

@KetilH fint om du deler source code på metoden beskrevet her:
[Guide] How to share code on the forum

Det gjør det mye lettere å lese, spesielt når en leser på mobil :slight_smile:

Det var det jeg forsøkte, men fikk det tydligvis ikke til.
Prøver igjen neste gang😉

1 Like