Endre på App laget flow for å slå av lys etter x min

Får ikke lys til å skru seg av med flow laget i app. Den vil liksom ikke lagre selv om jeg velger at etter xx min så skal lyset skru seg av gitt ingen bevelgese.
Tenkte derfor jeg skulle åpne dette TP men skjønner ikke helt hvor jeg skal gjøre endringer i denne koden for å få lys til å slå seg av etter si 6 sek. Noen som kan hjelpe?

{
 "Id": "404c2b40-c78a-11eb-ba49-79672ad21dd3",
 "ClassId": "404c2b40-c78a-11eb-ba49-79672ad21dd3",
 "Author": "ciarankraakenes@gmail.com",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-04-05T17:42:50.51531Z",
 "UpdatedAt": "2022-04-05T19:42:52.255078927+02:00",
 "Name": "when motion is detected in Bad and the mode is sleep",
 "Group": "sensor_motion",
 "Description": "Bad Spot 3 goes 25 Bad Spot 2 goes 25 Bad Spot 4 goes 25 Led Bad goes 20 Bad Spot 1 goes 25 and after 10 minutes ",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "45",
   "Type": "trigger",
   "Label": "when motion is detected in Bad",
   "SuccessTransition": "46",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_presence/ad:15_0",
   "Service": "sensor_presence",
   "ServiceInterface": "evt.presence.report",
   "Config": {
    "InputVariableType": null,
    "IsValueFilterEnabled": true,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": null,
    "ValueFilter": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "ValueJPath": null,
    "ValueJPathResultType": null,
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "papp": {
     "nodeId": "9",
     "nodeName": "motion",
     "nodeType": null
    },
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "46",
   "Type": "if",
   "Label": "and the mode is sleep",
   "SuccessTransition": "47",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "tpflow",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "sleep",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "47"
   },
   "Ui": {
    "papp": {
     "nodeId": "sleep",
     "nodeName": "If",
     "nodeType": "modeTrigger"
    },
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "47",
   "Type": "action",
   "Label": "Bad Spot 3 goes 25",
   "SuccessTransition": "48",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:hue/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:l25_0",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 25,
     "ValueType": "int"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": null,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "papp": {
     "nodeId": "23",
     "nodeName": "device",
     "nodeType": "deviceAction"
    },
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "48",
   "Type": "action",
   "Label": "Bad Spot 2 goes 25",
   "SuccessTransition": "49",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:hue/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:l24_0",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 25,
     "ValueType": "int"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": null,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "papp": {
     "nodeId": "36",
     "nodeName": "device",
     "nodeType": "deviceAction"
    },
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "49",
   "Type": "action",
   "Label": "Bad Spot 4 goes 25",
   "SuccessTransition": "50",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:hue/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:l26_0",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 25,
     "ValueType": "int"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": null,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "papp": {
     "nodeId": "37",
     "nodeName": "device",
     "nodeType": "deviceAction"
    },
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "50",
   "Type": "action",
   "Label": "Led Bad goes 20",
   "SuccessTransition": "51",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:hue/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:l13_0",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 20,
     "ValueType": "int"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": null,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "papp": {
     "nodeId": "40",
     "nodeName": "device",
     "nodeType": "deviceAction"
    },
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "51",
   "Type": "action",
   "Label": "Bad Spot 1 goes 25",
   "SuccessTransition": "52",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:hue/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:l23_0",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 25,
     "ValueType": "int"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": null,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "papp": {
     "nodeId": "45",
     "nodeName": "device",
     "nodeType": "deviceAction"
    },
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "52",
   "Type": "trigger",
   "Label": "when motion is not detected ",
   "SuccessTransition": "53",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_presence/ad:15_0",
   "Service": "sensor_presence",
   "ServiceInterface": "evt.presence.report",
   "Config": {
    "InputVariableType": null,
    "IsValueFilterEnabled": true,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": null,
    "ValueFilter": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "ValueJPath": null,
    "ValueJPathResultType": null,
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "papp": {
     "nodeId": null,
     "nodeName": "motion",
     "nodeType": "parallelMotionTrigger"
    },
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "53",
   "Type": "trigger",
   "Label": "when motion is not detected ",
   "SuccessTransition": "54",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_presence/ad:15_0",
   "Service": "sensor_presence",
   "ServiceInterface": "evt.presence.report",
   "Config": {
    "InputVariableType": null,
    "IsValueFilterEnabled": true,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": null,
    "ValueFilter": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "ValueJPath": null,
    "ValueJPathResultType": null,
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "papp": {
     "nodeId": null,
     "nodeName": "motion",
     "nodeType": "parallelMotionTrigger"
    },
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "d043de31-b507-11ec-ad80-5b48716c149c",
   "Type": "wait",
   "Label": "and after 10 minutes",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": 600000,
   "Ui": {
    "papp": {
     "nodeId": null,
     "nodeName": "wait",
     "nodeType": "deviceTimeout"
    },
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Delay"
  },
  {
   "Id": "d043de30-b507-11ec-ad80-5b48716c149c",
   "Type": "trigger",
   "Label": "when motion is not detected ",
   "SuccessTransition": "d043de31-b507-11ec-ad80-5b48716c149c",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_presence/ad:15_0",
   "Service": "sensor_presence",
   "ServiceInterface": "evt.presence.report",
   "Config": {
    "InputVariableType": null,
    "IsValueFilterEnabled": true,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": null,
    "ValueFilter": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "ValueJPath": null,
    "ValueJPathResultType": null,
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "papp": {
     "nodeId": null,
     "nodeName": "motion",
     "nodeType": "parallelMotionTrigger"
    },
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_last"
}

Hei!
Det kan se ut som det er noen duplikat noder her som tuller det litt til. Ble automasjonen laget fra siste app versjon?

Her er et eksempel om du ønsker å ‘lage hele flowen’ selv :slight_smile:

Hei,

Denne flowen ble nok laget for en god stund siden. Har installert app og hub oppdateringer fortløpende når det har dukket opp.

Skal titte på lenken du sendte og se om jeg blir klokere på hva appen har sopet sammen for automasjon.

1 Like