Relé til å automatisk slå seg av?

Hvordan få ett relé til å automatisk slå seg av rett etter det er slått på? Skal betjene en garasjeport uten å måtte nullstille relé manuelt i FH.

På forhånd takk.

For Fibaro Smart Implant skulle dette i utgangspunktet gå automatisk ihht. valgte innstilling i parameter 156/157 (feks verdi 1 gir 0.1 sekund) - eg har dog erfaring med at hubben (eller er det kanskje heller appen?) ikkje oppfattar meldinga om at brytaren har blitt slått av igjen. Derfor har eg implementert ein enkel flow for å forsikra meg om at brytaren blir nullstilt etter 0,5 s kvar gong den blir aktivert.

{
 "Id": "XM1kbPjdCVFOVX2",
 "ClassId": "XM1kbPjdCVFOVX2",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-02-05T15:08:01.056974283+01:00",
 "UpdatedAt": "2022-11-05T18:40:59.802802803+01:00",
 "Name": "garasjeport",
 "Group": "timer",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "3",
   "Type": "wait",
   "Label": "wait 500ms",
   "SuccessTransition": "4",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": 500,
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 225,
    "y": 450
   },
   "TypeAlias": "Delay"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "cmd.binary.set=false",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:10_5",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 236,
    "y": 690
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "trigger",
   "Label": "evt.binary.report=true",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:10_5",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": true,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 186,
    "y": 219
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_first"
}
1 Like

Funket som bare det, takk for rask tilbakemelding :slight_smile:

1 Like