Bruke IF node som OG port

Hei, styrer to digitale innganger på ventilasjonsanlegget med en Fibaro smart implant. Den ene inngangen går mot 3 våtrom med fuktsensor, og den andre mot kjøkkenventilator modus via effektforbruk. Har tidligere hatt en automasjon per rom som sier at dersom fuktighet overstiger 50% så skal ‘Vifteinnstilling high’ aktiveres, og etter 15 min. Skal den deaktiveres. Om det fortsatt er over 50% fuktighet i et av rommene vil den starte på nytt. Dette har fungert ypperlig i 1 år. Nå de siste dagene har automasjon kun startet og Ikkje stoppet igjen etter 15min uansett om en er langt under 50%. Eg må da slå av igjen vifteinnstilling high manuelt under apparater. Har prøvd å slette og lage automasjoner på nytt, restarte Hub,tatt spenning på smart implant av/på, ringt FH og fått de til å restarte Automasjons software i hub osv. uten at det hjelper. Er det flere som sliter med tilsvarende at når flow har startet så vil den Ikkje stoppe igjen etter angitt tid? Feil på forrige softwareoppdatering? Den andre inngangen styrer kjøkken ventilatormodus og blir satt av effektforbruk på ventilator og fungerer som den skal. Mistenker derfor at problemet må sitte i hub og at det kun gjelder flow der noe skal slå seg av igjen etter så og så lang tid. Har uansett begynt å kikke på og sette dette opp i Thingsplex hvor det kun blir to automasjoner(flow), en for alle våtrom med ELLER funksjon for å starte vifteinnstilling high ved fuktighet over 50%, og en for alle våtrom med OG funksjon for å stoppe vifteinnstilling high dersom alle våtrom har under 50% fuktighet. Den første har eg fått til og testet at fungerer. Problemet kommer ved stopp da vifteinnstilling high går av ved første rom som går under 50% luftfuktighet. Her vil eg ha en OG funksjon slik at alle rom må være under 50% for at vifteinnstilling high skal slås av. Så spørsmålet er; hvordan setter eg opp en IF node som en OG blokk der den kun gir høy ut ved at alt som er på inngang side er satt høy? Ble rene stilen dette her🙈. Legger ved bilder av hvordan det ser ut foreløpig.

Hei!
Du kan lagre verdien mottatt fra sensorer i flow_variabler eller globale (kan brukes av andre flows). Trigger → set_variable → if node.
I if noden sjekker du da de 3 globale (eller flow_variable).

Det skal eg prøve. Takker :grin::+1:

1 Like