Varsling høy effekt

Hei, skulle gjerne hatt hjelp til oppsett av en flow som gir meg varsling/notifikasjon på mobilen ved forbruk over X antall kwh.

Hei!
Dette er mulig å sette opp via Thingsplex. For veiledninger der, kan du gå til support.futurehome.no og søke på Thingsplex. (Husk å laste den ned i appen under innstillinger → playground først).

Måten jeg ville gjort dette på er å starte i appen og lage en automasjon som utfører en vilkårlig handling basert på høyere forbruk enn din satte verdi og deretter gå inn i TP og redigere den.
Lag f.eks noe slikt i appen “Hvis sensor - wattage er høyere enn 5000 W → skru av et tilfeldig lys”.
Åpne deretter TP → flows → åpne flowen din → slett noden som skrur av lyset → legg til en node (+ Add node - Action - push notification) → dra en strek fra grønt punkt i den siste noden til blått punkt i notifikasjons-noden. Husk å lagre flowen :+1:

Tror kanskje dere snakker forbi hverandre her. Slik jeg leser det, etterspørres det om varsel på høyt kWt som jo ikke er det samme som øyeblikksforbruket. Dette er det vel foreløpig ikke like enkelt å sette opp i TP.

Det stemmer. Øyeblikksverdi som gir beskjed om at forbruket har nådd X antall Kw. Slik at man kan evt skru av vaskemaskin, tørketrommel ex. Ting som ikke er like lett å styre som en VVB eller varmekabler. Får man varsel om nå verdi vil man kanskje klare å forhindre ett steg i nettleie tariffen.

Aha, da var det jeg som var litt rask i tolkningen her. Tenkte kW, selv om det står kWh i posten :sweat_smile:
Det blir nok litt mer avansert, og litt utenfor mitt kompetanseområde dessverre.
Kult om noen andre her har noen gode forslag :smiley:

Hei,

Fant du ut en løsning på denne.?

Man får jo varsel dersom man passerer innstilt effektgrense i Strømkontroll.
(Husk å aktivere varsel i appen)
Utover dette så er det jo greit å stenge av varmekabler og andre varmekilder basert på effektgrenser i automasjon. For eksempel ved å sette effekt over X-KW som vilkår for å slå av aktuell varmekilde.
Lar man være å legge til andre kriterier, så vil denne stå avslått inntil brukeren selv reaktiverer den.

Leser du total KWH time fra HAN , hver hele time til en global HAN_SISTE , og så leser du x minutter over hele time til HAN_NAA , så er et meget godt estimat for hva forbruket kan bli :

ESTIMATE = ( HAN_NAA - HAN_SISTE ) * (60/x )

Når x er mindre enn 30 kan estimat være litt usikkert , men når x går mot 60 … så blir det helt rett …