Ventilasjon ved høy fuktighet

Hei

Prøver å bruke Aeotec Multisensorer for å aktivere “high” på vantilasjinsaggregat ved høy fuktighet.
Har sensorer på to bad og et vaskerom og et Nexa rele for å aktivere inngang på ventilasjonsanlegget.

Har satt det opp i automasjoner, to automasjoner per rom (en på ved 50% og en av ved 40%).
De fungerer på en måte greit.

Problemet : om man for eksempel tar seg en dusj på bad 1 så aktiveres ventilasjonen, men så når sensoren på det andre badet rapporterer under 40% like etterpå deaktiveres ventilasjon-high igjen. Selv om det fortsatt er høy fuktighet på bad 1.

Noen ide for hvordan man kan løse dette?
Jeg må vel gjerne gjøre dette i thingsplex? Men er ikke super erfaren der… :crossed_fingers::crossed_fingers:

Spørs om ikke du må inn med alle sensorene i to ulike IF-noder.

Node 1: IF sensor bad1 ELLER bad2 ELLER vaskerom FLOAT 50% - Slå på vifte
Node2: IF sensor bad1 OG bad2 OG vaskerom FLOAT 40% - Slå av vifte

For å gjøre jobben enda enklere kan man lagre verdiene for bad1, bad2 & vaskerom i variabler. Det gjør det da en hel del enklere å bruke i “hoved flowen”. Om du lagrer verdiene som en global variabel kan de også brukes i andre flows senere :smiley:

Enig i det @espen men jeg har hatt tilsvarende flows som da får utfordringer mtp trigger, siden man ikke kan trigge med en variabel

Takk for tips
Som sagt, er ikke veldig erfaren inne på Thingsplex.
Men skal se om jeg finner ut av det dere skriver her.

Høre ut som om Ketil sitt tips er enklest og mest stabilt?
Men, hvordan legger jeg alle de inn i én IF? Må først alle inn i trigger også i IF noden? Får vel ikke satt adresser i IF noden?

Slik :slight_smile:

Perfekt! Takk :slightly_smiling_face:

@KetilH, beklager masingen.
Men har satt det opp nå så godt som jeg forstår det, men fortsatt så slåes ventilasjonen av så fort én av sensorene varsler lavere fukt enn setpunkt.
Legger ved noen bilder av flowen.
Er det noe i IF nodene jeg har gjort feil?

Det går helt fint.
Litt merkelig, men kan du prøve å sette if-node 2 etter utgangen av Action 1, så det hele blir en rekke.
Har ikke noe likt å sette opp her for å teste, så dufår bli testen😉
Det kan hende at den må utvides med noen variabler, for å få det perfekt

Du må nok bruke en «set-variabel node» mellom hver trigger og if noden, for så å bruke de 3 variablene i if noden for å sjekke imot.

Sånn den er satt opp nå, så er det den sensoren som trigger som vil sjekkes 3 ganger

Når jeg tenker etter så har jeg en nogenlunde tilsvarende flow som jeg bruker for å kontrollere varmtvannsbereder, der måtte jeg inn med variabler. Du kan få den flowen og se hvordan den er satt opp, og gjøre noen modifiseringer, så tror jeg det vil gjøre susen.

Flowen:

{
 "Id": "qR4mMlo7bPt9Afe",
 "ClassId": "qR4mMlo7bPt9Afe",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2020-09-19T01:25:29.381138385+02:00",
 "UpdatedAt": "2020-11-01T10:18:46.705109996+01:00",
 "Name": "VVB Kontroll",
 "Group": "Varsler",
 "Description": "Slår av VVB ved høyt forbruk komfyr",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "3",
   "Type": "action",
   "Label": "Slå av VVB",
   "SuccessTransition": "12",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:101_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 320,
    "y": 793
   }
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "action",
   "Label": "Slår på VVB",
   "SuccessTransition": "13",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:101_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 531,
    "y": 939
   }
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "action",
   "Label": "Push notification",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1",
   "Service": "kind-owl",
   "ServiceInterface": "evt.notification.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "EventName": "custom",
      "MessageContent": "Slår av VVB. Høyt totalforbruk!",
      "SiteId": "5b9a7d73-f5c8-4fc4-b8ef-8491be34bad2"
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "notification_action",
    "x": 275,
    "y": 1260
   }
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "action",
   "Label": "Push notification",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1",
   "Service": "kind-owl",
   "ServiceInterface": "evt.notification.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "EventName": "custom",
      "MessageContent": "Slår på VVB. Forbruk gått ned",
      "SiteId": "5b9a7d73-f5c8-4fc4-b8ef-8491be34bad2"
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "notification_action",
    "x": 500,
    "y": 1267
   }
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Komfyr forbruk",
   "SuccessTransition": "15",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:meter_elec/ad:107_0",
   "Service": "meter_elec",
   "ServiceInterface": "evt.meter.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "unit",
    "PropFilterValue": "W",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": ""
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 199,
    "y": 199
   }
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "if",
   "Label": "komf>3500 + vvb_on",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "forbruk_komfyr",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 3500,
       "ValueType": "float"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "vvb_state",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "11",
    "TrueTransition": "3"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 185,
    "y": 573
   }
  },
  {
   "Id": "11",
   "Type": "if",
   "Label": "komf<100W + vvb_off",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "forbruk_komfyr",
      "Operand": "lt",
      "RightVariable": {
       "Value": 100,
       "ValueType": "float"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "vvb_state",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "6"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 542,
    "y": 774
   }
  },
  {
   "Id": "12",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "vvb_off",
   "SuccessTransition": "7",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "Name": "vvb_state",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 303,
    "y": 960
   }
  },
  {
   "Id": "13",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "vvb_on",
   "SuccessTransition": "8",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "Name": "vvb_state",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 513,
    "y": 1097
   }
  },
  {
   "Id": "15",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "forbruk_komfyr",
   "SuccessTransition": "10",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "Name": "forbruk_komfyr",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 199,
    "y": 381
   }
  },
  {
   "Id": "16",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Vaskemaskin forbruk",
   "SuccessTransition": "18",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:meter_elec/ad:106_0",
   "Service": "meter_elec",
   "ServiceInterface": "evt.meter.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "unit",
    "PropFilterValue": "W",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 496,
    "y": 196
   }
  },
  {
   "Id": "17",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Oppvask forbruk",
   "SuccessTransition": "19",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:meter_elec/ad:105_0",
   "Service": "meter_elec",
   "ServiceInterface": "evt.meter.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "unit",
    "PropFilterValue": "W",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 722,
    "y": 200
   }
  },
  {
   "Id": "18",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "forbruk_vaskemaskin",
   "SuccessTransition": "20",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "Name": "forbruk_vaskemaskin",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 469,
    "y": 380
   }
  },
  {
   "Id": "19",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "forbruk_oppvask",
   "SuccessTransition": "21",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "Name": "forbruk_oppvask",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 723,
    "y": 379
   }
  },
  {
   "Id": "20",
   "Type": "if",
   "Label": "vask>20w + komf>1400w + vvb_on",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "forbruk_vaskemaskin",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 20,
       "ValueType": "float"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "forbruk_komfyr",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 1400,
       "ValueType": "float"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "vvb_state",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "11",
    "TrueTransition": "3"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 453,
    "y": 563
   }
  },
  {
   "Id": "21",
   "Type": "if",
   "Label": "oppv>20 + komf>1400 + vvb_on",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "forbruk_oppvask",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 20,
       "ValueType": "float"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "forbruk_komfyr",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 1400,
       "ValueType": "float"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "vvb_state",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "11",
    "TrueTransition": "3"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 718,
    "y": 569
   }
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Hvilket relé bruker dere til å
Styre inngang på ventilasjonen ?
Link til butikk?

Jeg bruker i dag Nexa AN-179, de har potensialfri utgang.

Kjøpes f.eks hos elektorimportøren.

https://www.elektroimportoren.no/nexa-z-wave-mottager-av-paa-an-179/4514785/Product.html?Path=002223000&Event=pathlist

Jeg har kjøpt fibaro smart implant. Men det er fordi jeg har 24v tilgjengelig i styringsmodulen til min systemair 400dc. Har du 230v kun, kan det ikke brukes.