Behov styring av ventilasjon

Jeg ønsker å behov styre ventilasjon utifra CO2 verdier målt av netatmo.
Co2 over 700 i ett av to rom starter høyere hastighet.
Co2 under 550 i begge rom stopper høyere hastighet.

Noen som har prøvd det før i futurehome ?
Da er det thingsplex som gjelder ?
Gjorde det før med bra resultat i smartthings. (Men så forsvant støtte for netatmo… der )

Når ventilasjonsanlegget er på går det på lav hastighet hvis ikke annet er valgt.
Ventilasjonsanlegget har 3 hastigher lav/normal/max
Dette kan en endre via potensiallfrie rele.
Dette har jeg gjort slik at en smartplugg slår å ett lite rele for å velge normal hastighet.
En annen smartplugg slår på ett lite rele som starter max hastighet.
Max hastighet brukes stort sett ved dusjing, for å få ut fukt.
Anlegget har kryssveksler, så ikke så høy virkningsgrad.
Dermed går mye varme ut om en kjører høyere hastighet enn nødvendig.

{
 "Id": "mL0ytxCIUFGfNsA",
 "ClassId": "mL0ytxCIUFGfNsA",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-12-03T00:32:32.512217442+01:00",
 "UpdatedAt": "2023-01-01T21:43:38.939565383+01:00",
 "Name": "Villavent boost",
 "Group": "klima",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "soverom evt.sensor.report",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:netatmo/ad:1/sv:sensor_co2/ad:0300000cd376",
   "Service": "sensor_co2",
   "ServiceInterface": "evt.sensor.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "float"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 209,
    "y": 182
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "transform",
   "Label": "soverom_margin = co2_limit-input",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "co2_limit-input",
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": true,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "soverom_margin",
    "TargetVariableType": "float",
    "Template": "",
    "TransformType": "calc",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 213,
    "y": 348
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "if",
   "Label": "soverom_margin < 0",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "soverom_margin",
      "Operand": "lt",
      "RightVariable": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "float"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "11",
    "TrueTransition": "4"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 228,
    "y": 531
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "DI2 = true",
   "SuccessTransition": "15",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:48_5",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 432,
    "y": 832
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "action",
   "Label": "DI2 = false",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:48_5",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 862,
    "y": 1053
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "trigger",
   "Label": "barnerom evt.sensor.report",
   "SuccessTransition": "9",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:netatmo/ad:1/sv:sensor_co2/ad:0300000b91c2",
   "Service": "sensor_co2",
   "ServiceInterface": "evt.sensor.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "float"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 511,
    "y": 186
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "transform",
   "Label": "barnerom_margin = co2_limit-input",
   "SuccessTransition": "10",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "co2_limit-input",
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": true,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "barnerom_margin",
    "TargetVariableType": "float",
    "Template": "",
    "TransformType": "calc",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 508,
    "y": 368
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "if",
   "Label": "barnerom_margin < 0",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "barnerom_margin",
      "Operand": "lt",
      "RightVariable": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "float"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "11",
    "TrueTransition": "4"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 499,
    "y": 535
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "11",
   "Type": "if",
   "Label": "max(*_margin) > 200",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "soverom_margin",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 200,
       "ValueType": "float"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "barnerom_margin",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 200,
       "ValueType": "float"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "stue_margin",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 200,
       "ValueType": "float"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "kontor_margin",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 200,
       "ValueType": "float"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "7"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 870,
    "y": 857
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "12",
   "Type": "trigger",
   "Label": "stue evt.sensor.report",
   "SuccessTransition": "13",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:netatmo/ad:1/sv:sensor_co2/ad:70ee507fd620",
   "Service": "sensor_co2",
   "ServiceInterface": "evt.sensor.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "float"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 815,
    "y": 188
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "13",
   "Type": "transform",
   "Label": "stue_margin = co2_limit-input",
   "SuccessTransition": "14",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "co2_limit-input",
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": true,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "stue_margin",
    "TargetVariableType": "float",
    "Template": "",
    "TransformType": "calc",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 823,
    "y": 378
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "14",
   "Type": "if",
   "Label": "stue_margin < 0",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "stue_margin",
      "Operand": "lt",
      "RightVariable": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "float"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "11",
    "TrueTransition": "4"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 817,
    "y": 554
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "15",
   "Type": "rate_limit",
   "Label": "Maximum 1 per hour",
   "SuccessTransition": "16",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Action": "skip",
    "Limit": 1,
    "TimeInterval": 3600
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 420,
    "y": 1007
   },
   "TypeAlias": "Rate limit"
  },
  {
   "Id": "16",
   "Type": "action",
   "Label": "Publish timeline",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
   "Service": "time_owl",
   "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "message_en": "Ventilation boosted to increase air quality. ",
      "message_no": "-",
      "sender": "flow"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "timeline_action",
    "x": 421,
    "y": 1201
   },
   "TypeAlias": "Timeline"
  },
  {
   "Id": "17",
   "Type": "trigger",
   "Label": "kontor evt.sensor.report",
   "SuccessTransition": "18",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:netatmo/ad:1/sv:sensor_co2/ad:0300000cb8ba",
   "Service": "sensor_co2",
   "ServiceInterface": "evt.sensor.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "float"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1126,
    "y": 184
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "18",
   "Type": "transform",
   "Label": "kontor_margin = co2_limit-input",
   "SuccessTransition": "19",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "co2_limit-input",
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": true,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "kontor_margin",
    "TargetVariableType": "float",
    "Template": "",
    "TransformType": "calc",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1107,
    "y": 383
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "19",
   "Type": "if",
   "Label": "kontor_margin < 0",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "kontor_margin",
      "Operand": "lt",
      "RightVariable": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "float"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "11",
    "TrueTransition": "4"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1113,
    "y": 566
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Eg har foreløpig satt øvre settpunkt for digital inngang 2 (høy-høy) ved 1000ppm og nedre ved 800ppm. Det fungerar kjempebra, så framover kjem eg nok til å eksperimentera vidare med settpunkta og nedjustera normal viftehastigheit, med formål å redusera energiforbruket og bedre inneklima i form av økt relativ luftfukt (og evt utvida logikken for å hensynta sistnemnde).

Kjører for øvrig villaventen på normal til vanlig og justerer ned til lav-lav (DI3) ved borte/feriemodus, samt høy-lav (DI1) ifbm. peisfyring. På villavent har DI1 har prioritet, deretter DI2, DI3 og til slutt normal.