Aeotec multisensor 6 luftfuktighet

Er det noen som har multisensor på bad og bruker denne for å trigge ventilasjonsagregat ved dusjing?
Og eventuelt hvordan har dere satt opp dette?

Benytter denne på begge badene. Standard er at de kun rapporterer per time, og må endre dette med parameter for å få satt til å rapportere verdi ved bestemt endring. Sliter litt med å få satt parametere på sensorene.

Må lage en flow i thingsplex formå få de tilmålte aktivere en bryter som styrer ventilasjonen da?
Hvilken parameter må man endre for få sensor til å rapportere raskere ?

Kan sette det opp direkte i appen som automasjoner. Ulempen er at du må ha en automasjon for at ventilasjon skal gå på ved fuktighet over x%, og en for at ventilasjon skal slå seg av ved mindre enn x%.
Mener å huske at det er parameter 40-44 som skal justeres på for å få enhet til å rapportere ved endring større enn bestemte verdier. Skal få testet mer på det en dag jeg har litt ekstra tid.