Kalibrering av Aeotec multisensor 6


Jeg prøver å kalibrere temperaturer på multisensor 6. Men forstår ikke i hva jeg skal skrive på parameter 201. Sensoren måler 22,6 grader mens termometeret viser 21,3 grader.

parameter 201, size 2 value -13

parameteren er fra -128 til + 127. Det ser ut for meg at sensoren hvis 1.3 for mye. Så du skal sette offset 1.3 minus.

Så siden default verdi er 0 må du sette -13 for å sette denne lavere

1 Like