Aeotec MS6, klarer ikke kalibrere temperatur

Hei!

Jeg klarer ikke kalibrere temperatur på Aeotec MS6.

Det skal i følge manualen være parameter 201, size 2 og ønsket grad opp eller ned x10 (2 grader er 20).
Dette gir absolutt ingen endring.
Jeg ser i message stream i thingsplex at den både sender og mottar, men feil verdi i retur.
Kalibreringskommando:

{
 "serv": "dev_sys",
 "type": "cmd.config.set",
 "val_t": "str_map",
 "val": {
  "201": "20;2"

Svar fra MS6:

{
 "serv": "dev_sys",
 "type": "evt.config.report",
 "val_t": "str_map",
 "val": {
  "201": "1;2"

Hei!

Jeg testet dette på kontoret nå og får samme resultat som deg. Jeg testet også med å sette verdi “2;2” og da endret den seg og jeg fikk lest ut “201”: “2;2”. Slik jeg forstår det kan det bety at 20 ikke er en gyldig verdi på 201 parameteret. Det skal også sies at jeg ikke skjønte veldig mye av beskrivelsen av 201 i manualen til enheten :sweat_smile: