Aeotec MultiSensor 7 - Endring parametre

Jeg har erstattet en Fibaro sensor med Aeotec MultiSensor 7. Imidlertid er det et problem at sensoren ser ut til å sende signal til huben bare hver 60. min. Temperaturen i rommet går langt over satt før den gjerne går langt under.
I dokumentet “Engineering Spec - MultiSensor 7” fant jeg ut at nytt parameter 111 med lengde 2 og verdi valgt til 600 skulle sette oppdatering til hvert 10. min. Imidlertid fungerer ikke dette som antatt.
Noen som kan hjelpe?

Hei!
Jeg vet ikke hele prosessen du har vært igjennom, men husk at batterienheter må vekkes før du setter parameter. Her er en link til en guid: https://support.futurehome.no/hc/no/articles/360039392471-Z-Wave-konfigurasjon-parameter