Aeotec Heavy Duty Switch

Har en kollega som installerte en aeotec heavy duty switch som sin første enhet på nyinnkjøpt Futurehome hub. Når den er lagt til viser den temperatur i fahrenheit.
Finner i Tech manual på heimesida til aeotec at dette kan endres. Noen god forklaring på korleis ein kan fikse det?
Legger ved bildet fra manualen.

In Zwave parameters, under settings, set Parameter 64, with a size of 1 byte to 1
celsius

1 Like

Thank you @mhenkenis
Could I ask you where you found the parameter list?

Found it here. http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=en&sku=AEOEZW100&cert=ZC10-16065113