ELVA endres til Futurehome Charge

Som en del av en strategisk retning for vår nylig lanserte elbillader, har vi måttet omdøpe den fra ELVA til Futurehome Charge.
Årsaken til endringen er på grunn av trademark innvendinger fra andre selskaper i Europa, som opererer i lignende forretningsområder. Utfallet ble derfor å endre navnet på elbilladeren til et mer beskrivende og generisk produktnavn.

For å understreke den nye laderens fleksibilitet og integrasjon med Futurehomes’ øvrige økosystem, har vi valgt å navngi den Futurehome Charge.

1 Like

Forbilledlig ærlig forklaring på navnebytte :slightly_smiling_face:

3 Likes

Heilt topp etter mitt syn! :+1: Eg er mest glad i enkle og beskrivande namn på både ting og firma. :slightly_smiling_face: