Får ikke opp årsak til brannalarm

Er det flere som opplever at man i appen ikke kan se hva som forårsaker utløsning av brannalarmen? Har to av FH sine egne brannalarmer som piper i tide og utide. Vet ikke hvorfor. Har nå deaktivert hele brannfunkjsonen i appen i håp om å unngå at det uler i de to varslerne vi har fra DH.

Og når brannalarmen går begynner alle lys å gå på. Det tar da flere minutter før selve lyden i brannvarsleren starter. Og, i praksisk, er eneste mulighet for å unngå flere minutter med alarm erter det, å fysisk slå av brannalarm etter brannalarm. Å slå av i appen tar evighetee.

Dette har vært tatt opp før her på forumet, eg har tatt ned mesteparten av brannvarslerene mine pga dette.

Ungene og fruen ble jo livredde, ligger en sak på Canny om det som har lagt der i evigheter :face_with_raised_eyebrow: