Ikke mulig å redigere automasjoner?

Er det ikke mulig å redigere automasjoner? F.eks å legge til flere dimmerpiller?
Jeg får kun endret tid, dag osv.

Dette var vel eit problem tidlegare, men eg meinte det skulle vere fiksa no ut frå det eg les på Canny. Har du oppdatera alt av programvare på huben til siste utgåve, og har du siste utgåve av FH-appen?

Det er kun mulig å redigere de enhetene som allerede er lagt til. Det er ikke mulig å ta bort/legge til enheter i automasjoner🙁

1 Like