Får ikke slettet Tibber Pulse

Lagt inn tibber pulse via playground.
Får slettet fra playground, men ligger igjen som device

Fikk slettet av support i dag