Flow for å styre Fibaro Roller Shutter

Hei

Jeg prøver meg litt i Thingsplex, men er ganske grønn… Jeg ønsker å lage en styring for Fibaro Roller shutter. Til syvende og sist skal den styres av en lyssensor (styrer screens), men foreløpig så prøver jeg bare å finne ut hvordan jeg kan lage en flow som faktisk gir noen slags form for reaksjon i roller-shutter’en (altså at screen går opp eller ned).

Jeg øver meg med en Fibaro KeyFob, og får denne litt tilfeldig på sett og vis til å slå av og på ei lampe (som er koblet til veggen via en smarbryter), men har ikke like stort hell med å få den til å kjøre screens opp eller ned.

Det blir litt for mange valg å tråkle seg igjennom, spesielt når jeg ikke er sikker på at oppsettet som sådan vil fungere.

Det jeg foreløpig har gjort er at jeg har brukt en generisk Trigger-node hvor jeg velger KeyFob som “Thing”. Da har jeg fem valg under “Service”:
(basic)
(battery)
(de_sys)
(scene_ctrl)
(version)

Hver enkelt av disse har igjen 2 eller 3 (og en har 6) valg under “Functionality”.

Allerede her er jeg usikker på hva jeg skal velge, og hvorfor. Men når det gjelder stålampa, så får jeg det i alle fall til å fungere, enn om noe ulogisk i mitt hode, ved å velge (scene_ctrl) under “Service” og (evt.scene.report) under “Functionality”. Da har jeg i andre enden en generisk Action-node hvor jeg velger (cmd.binary.set) under “Fuctionality” for å slå lampa av med en knapp, og (cmd.lvl.set) under “Fuctionality” for å slå lampa på med en annen knapp. Da er det valgt (out_lvl_switch) under “Service” i Action-nodene.

Mellom trigger og action har jeg kun seks If-noder i serie for “Scene 1.0” til og med “Scene 6.0” for de seks knappene på KeyFob. Så jeg manipulerer ikke signalet videre eller setter noe level eller variabler eller noen ting - antar jeg kanskje må gjøre det for å få ting til å fungere skikkelig?

For Fibaro Roller Shutter har jeg følgende seks valg under “Service” i Action-noden:
(basic)
(de_sys)
(meter_elec)
(out_lvl_switch)
(scene_ctrl)
(version)

Alle disse har videre 2, 3 eller 6 valg under “Fuctionality”. Jeg har prøvd en del, men er litt motvillig til å prøve alle varianter da flere av dem har navn som kan tilsi endringer instillinger etc. som jeg ikke ønsker å gjøre. I tillegg vil det være tidgrevende og skudd i blinde.

Er det noen som kan fortelle meg hvilke valg jeg her må gjøre, og hvorfor det er de korrekte valgene?

På forhånd stor takk!

Mvh
Espen

Hei!
Det høres riktig slik du har gjort med remote og lampa :slight_smile:
For rollershutter kan du velge out_lvl_switch og deretter cmd.lvl.set

I payload configuration kan du velge int og deretter et nummer mellom 1 & 100 for ønsket %.

Den kan være grei å sjekke opp imot :wink: (du trenger ikke duration i oppsettet av rollershutter - duration in seconds. Factory default is used if no value is provided. )

Å legge inn noe i Payload gjorde susen, takk skal du ha! Da er jeg i gang, så får jeg utvikle det litt over tid👍

1 Like