Forsinket varsler med modus skifte

Har en bryter med døren som er koblet til snarvei for å bytte til borte modus. Denne klikker en når en går ut døren. Det dummer er at når en går ut så trigges bevegelses sensor ute, varsel om garasjedør etc.

Det ideele hadde vært om en kunne laget en snarvei som enten startet timer også satt den til bortemodus, eller at ved bortemodus så kunne en sette delay før den begynte å varsle.

Ideer / innspill?

Dette er idiotisk, og merkelig at det ikke er en prioritert funksjon.
La inn en feature request på dette i mai, men har fortsatt ikke skjedd noe (som med alle andre feature requests og issues som er lagt inn🙁)

Har upvotet den nå, men dette bør være en nobrainer.

Ja, det føyer seg inn i rekken :slightly_frowning_face: