Pushvarsler

Hei.
Får ikke varsler i app ved borte/ ferie modus.
Loggen er også mangelfull.
Har vært slik ganske lenge nå. Er dette en feil som flere opplever?

Jupp! Akkurat det samme her nå.
Setter i feriemodus, når dør/vindu åpnes så skjer det ingen ting. Ingen varsling eller ingen endring i loggen.

Dør/vindu vises dog som åpen/lukket i resten av appen. Så det er kommunikasjon inn til futhurehome.

Har heller ikkje fått varsel verken om rørsle eller opning/stenging i feriemodus no i det siste.

Dere kan få låne noen varsler fra meg, da jeg har hatt mange falske varsler om bevegelse i bortemodus i det siste :joy:

Sammer her i hus. Ikke varsel ved bevegelse i modus borte…
Mulig det bare er meg men ting blir bare dårlige og dårlige, triste greier FH!

Ser ut til å ha samme problem her. En Futurehome-vannlekkasjesensor slo ut i natt, men fikk ingen varsel i app, og ingen innslag i loggen. Eneste sporet jeg finner er tidspunktet for når sensoren slo ut, som ligger inne på detaljsiden for sensoren i appen.

Akkurat når det gjelder vannlekkasje og muligens brann (har ikke brannvarsler i systemet)
Her burde det vært eget varsel for alarm, ikke bare standard varsel som ofte forsvinner i megden.

2 Likes

Heilt einig. Eg får så mange varsel frå ymse appar i løpet av ein dag at eg ikkje gidd å plukke opp telefonen kvar gong det seier “pling” eller “pip”. Alarmar av denne typen bør seie ifrå på ein måte som er så klår og tydeleg at der ikkje er noko tvil.

1 Like

Tilbakemelding fra support:

Jeg ser at det er en del oppdateringer tilgjengelig på huben din, inkludert den software-pakken som går på logg og varslinger. Gå gjerne inn i innstillinger > husholdning > hub-innstillinger > oppdater programvare.

Oppdatering fikset problemet :sunglasses:

1 Like

Veldig bra at du fekk ordna det. :blush::+1: Her i huset er alt oppdatera til siste utgåve, men problemet er der framleis.

Her hos meg er også alt oppdatert, men fremdeles samme problem.

https://feedback.futurehome.io/feature-requests/p/support-ios-critical-alerts-notifications
Det kommer @Torfinn :wink:

Kan dere andre som sliter med notifikasjoner sende en epost til support@futurehome.no så skal vi få undersøkt!

1 Like

Til Android òg? :wink: Ser den der gjeld IOS.

Er gjort, uten svar. Men plutselig så fungerte varslinger og tidslogg igjen. Ingen oppdatering gjort i mellomtiden av app eller hub…