Forslag: App-UI for å endre variabler (Context)

Hei, etter å ha dykka litt inn i thingsplex universet så ser eg at det kunne vore nyttig å kunna aksessera Context skjermen og endra globale variabler uten å gå inn i thingsplex web-UI. Forslaget mitt er å legga inn ein skjerm som Avanserte innstilling for Thingsplex i Playground (eller evt. i sjølve appen).

Eksempler på mulige bruksområder:

  • If setning som bestemmer om hvorvidt Sonos skal starta å spela når bevegelse blir detektert i rommet (boolsk: true eller false)
  • If setning som bestemmer hvorvidt solskjerming skal senkast automatisk basert på logikk (luxnivå etc) eller kun manuelt (boolsk: true eller false)
  • Deaktivera visse typer logikk i x antall dagar/minutt (integer)
  • Angi tidsforsinkelse for Wait noden, i minutt/sekund - dette kan vera spesielt nyttig ifbm. utprøving og feilsøking men også ifbm. optimalisering av logikken (integer)
  • Konfigurera nivå på dimmere ved bevegelse i rommet (integer: 0-99)
  • Spesifisera ukedager og klokkeslett for tids-triggere
2 Likes

Hei! Legg inn et feature request på

Forøvrig kan dimmenivå settes i automasjonen ved bevegelse :wink:

https://futurehome.canny.io/feature-requests/p/thingsplex-automations-easy-done-in-app

1 Like

Eg kan tenkja meg mange grunnar til at ein ikkje ynskjer all funksjonaliteten til Thingsplex og tilgjengelig for alle brukarar på ein mobilskjerm - for det fyrste blir det fort veldig uoversiktlig og eg veit sjølv kor fort gjort det er feks. å kobla feil nodar. Thingsplex er såpass kraftig verktøy at eg vil tru det fort kan svekka stabiliteten og responsen til systemet, og i verste fall crasha heile huben. Eg har meir tru på å heva terskelen bittelitt ved feks å krevja bruk av ein browser slik det er i dag.

Forslaget mitt er derimot eit enkelt tiltak for å gjera litt meir av konfigurasjonane i thingsplex tilgjengelig i app. Det går også an å tenkja seg ei mellomløysing der ein kan setja opp automasjonar som følgjer bestemte mønstre (if-this&this&this-than-that&that) i appen men her trur eg Futurehome er inne på eit meir fornuftig spor når når det etter kvart kjem inn fleire og fleire tredjepartsløysingar i Playground (i kombinasjon med tilgang til heile verktøykassa ved bruk av browser for meir avanserte brukarar så klart).

Jeg mener ikke slik Thingsplex er bygget opp i dag i web-ui, men en if this - then that -but if this - then that instead - at this time only - just once. Om du skjønner? DVS at man får flere alternativer når man lager en automasjon - en kan, som i dag ved “etter x minutter gå av” velge å ikke gå inn på det, eller la det stå blankt og ubrukt :slight_smile:

Samsung smartthings har iallefall løst dette på en veldig god måte med et brukergrensesnitt som gjør at “amatører” også kan få det til :slight_smile: Og så har de brukerutviklede WEBCORE med web grensesnitt for de virkelig komplekse automasjonene sine

1 Like

Enig i at det bør i det minste være mulig med flere “if parametre” i automasjoner i appen. F.eks bør det i det minste være mulig å sette opp en lysautomasjon der lys går på automatisk ved bevegelse, men kun hvis lux er over en brukerbestemt verdi.
Lys som går på ved bevegelse uansett om solen står og skinner rett inn i rommet eller ikke, kan vel igrunnen ikke kalles for smarthus! :see_no_evil:

1 Like

Enig :slight_smile:

Flere if’s trengs :smiley:

1 Like

Min erfaring etter mykje prøving og feiling i heimen (og etter mykje klaging frå husstanden undervegs), er at om Futurehome skal nå målet om å gjera smarthusteknologi tilgjengelig for alle, heller enn å kopiera alle andre og laga si eiga IFTTT-løysing bør gå for å laga eit bibliotek med ferdig utvikla og kvalitetssikra tredjepartsappar for eit vidt spenn automasjonar som er aktuelle. Det må vera fullt ut konfigurerbart for brukaren naturligvis, og dekkja eit vidt spenn av mulige sensor- og øvrige hardware-konfigurasjonar, men som sagt bør det vera ein kvalitetssikringsprosess på plass slik at ein minimerer risikoen for (eller iallfall hevar terskelen for) dårlig koding og dertil misfornøgde brukarar.

1 Like