Global variabel som trigger

Er det mulig å få til å bruke en global variabel som trigger for en flow? Eller må jeg bruke den flowen som setter variablen?

Tenker du å utføre en handling kun når en global variabel blir endret?

Det spørs litt hva du tenker å gjøre. Du kan gjøre slik du beskriver med å bruke den flowen variabelen blir satt. Eller så kan du bruke en flow med en timetrigger som kjøres f.eks hver 20 min, og sjekker global variabel

Ja, planen var å utføre en handlig når global variabel ble endret.

Jeg regnet med at det var løsningen, men da er det i allefall ikke en trigger jeg ikke har fått med meg👍