Heatit Z-relay temp Sensor

Har fått i gang z-relay opp mot VVB, men får ikke temp sensor til å vise temperatur. Bruker riktig føler… noen som har fått til dette før ?