Heatit Z-relay temp Sensor

Har fått i gang z-relay opp mot VVB, men får ikke temp sensor til å vise temperatur. Bruker riktig føler… noen som har fått til dette før ?

Manual finnes her; https://media.heatit.com/923

Vi har oppdaget at template trenger en justering for denne enheten og skal utbedre dette. Det kommer i en oppdatering av zwave adapteren. Support fikser dette manuelt for deg :wink:

1 Like