Heatit - Z-Wave - ZM Single Relay 16A / Nexa Z-Wave Smartplugg med energimåling ZPR-111

Har montert Nexa Z-Wave Smartplugg med energimåling ZPR-111 sammen med Mill panelovn samt Heatit - Z-Wave - ZM Single Relay 16A sammen med varmepumpe. Hensikt å måle effekt.

Satt disse opp i FH som Varmeapparat - Dette for å samle alle effekten fra varmekilder under Klima. Det som skjer er at enhetene slår seg AV automatisk.

Når jeg setter de opp i FH som Apparat, så slår jeg de PÅ i FH og de blir værende PÅ. Da kommer de sammen med andre ikke varme kilder som fleks. Varmtvannstank under Apparater.

Er det noen som har noen tips, eller er det en bug i FH

Mål er at alle varmekilder viser effekt under Klima

Hei!
Dette fungerer som tiltenkt i appen. Forklaringen er at når en varmestyrende enhet (Smartpluggen som varmeapparat) og en temperaturmålende (ser i dette tilfellet ut som Mill-ovnen) blir plassert i samme rom i appen, vil disse snakke sammen pga. logikken i systemet.
Når det er sagt, ble denne logikken laget på denne måten før det “populært” med strømmåling på enheter og før den gjengse bruker var opptatt av det. Vi har den siste tiden jobbet mye med skissering og planlegging av nye funksjoner, og ikke minst “fiksing” av eksisterende funksjoner, i appen. Dette må selvfølgelig gjennom en produksjonsprosess med design, programmering, testing osv., så ikke forvent totalforvandling av appen i morgen, men jeg gleder oppdateringene ruller ut.

En del z-wave enheter har et parameter som kan settes til alltid på, slik at den ikke skrus av selv om systemet ber den om det. Se i brukermanualen om det står noe der? Så kan parameter settes via app :+1:

1 Like