Hvordan lage en transformering

Kan noen hjelpe meg eller forklare meg hvordan jeg setter opp en transformering av en str_map,?

{

“ctime”: “2020-07-21T01:00:44+0200”,
“props”: {},
“serv”: “thermostat”,
“tags”: [],
“type”: “evt.setpoint.report”,
“val”: {
“temp”: “20.000000”,
“type”: “heat”,
“unit”: “C”
},
“val_t”: “str_map”
}

Her vil jeg plukke ut temperaturen, så jeg kan bruke den i en variabel.

Trenger også å kunne sende en kommando i form av en tilsvarende str_map:

{

“serv”: “thermostat”,
“type”: “cmd.setpoint.set”,
“val_t”: “str_map”,
“val”: {
“type”: “heat”,
“temp”: “19”
},
“props”: null,
“tags”: null,
“src”: “tplex-ui”,
“ver”: “1”,
“uid”: “ef1081cb-c3d8-4d48-9dc5-09da835c176b”
}

Regner med at jeg bruker EXEC node, men er alt for dårlig i programmeringsspråk til å få det til :slight_smile:

Du kan bruke JSONPath for hente ut verdi:

Tøfft.
Er det en applikasjon alle kan bruke?

du bruker transform node og skriver inn json path expression. For å teste ulike expressions kan du f.eks bruke denne siden:

Takk for info Espen.
Da kan det bli litt lettere å eksperimentere litt.

Tester litt i ettermiddag👍

1 Like

Hei, eg har ei tilsvarande utfordring, men fimp ser ikkje ut til å kjenna igjen resultatet som ein string - har klart å henta ut teksten eg ynskjer som variabel men den ser ikkje ut til å bli kjent igjen av if-noden som kjem etterpå… Kan eg få formatert denne som string ved koden eg set inn som på ein eller annan måte, eller snakkar me bug?

$.src

Har også prøvd JSON.stringify($.src) men det gjev ikkje ein gong ein variabel…

$.src ordna seg når eg la inn variabelen på nytt med riktig datatype :blush:

1 Like